QNAP NMP-1000P firmware - v1.2.0 Build1125 Štampa
ponedeljak, 27 februar 2012 08:23
logo-qnapUkoliko već niste, preuzmite poslednji firmware za NMP-1000P koji otklanja nekoliko starih i novonastalih grešaka.

[Verzija & Build]
v1.2.0 Build1125

[Datum izdavanja]
2/12/2011

[Ispravljene greške]
 • Podrška za  Mac OS X 10.7
 • Ispravka sa vremenom u LOG-ovima i vremenima reprodukcije
 • Postavljanje /mnt/config oporavka kada dođe do greške
 • Jezik plejera, dodatna informacija za Picasa sliku
 • ShOUTCAST animacija za čekanje
 • Ispravljena greška virtualne tastature
 • Ispravljen SPDIF max vreme uzorkovanja i druge opcije
 • Isrpavljen nestanak zvuka na HDMI priključku kada se zvuk pusti kroz DTSHD
 • Isključeno automatsko pokretanje btd.sh
 • Ispravljeno preopterećenje procesora sa Jukebox-om (*.wav)
 • Prikaz internet objekata u WIN_ID_ALLMEDIADEVICE 
 • Izmenjeno [Apply] dugme sa "Please wait." porukom obaveštenja da je proces još uvek u toku. (Download stanica Web UI) 
 • Prikaz ikone za čekanje odmah po započinjanju reprodukcije video zapisa
 • Ispravljeno obavezno isključivanje kod restartovanja sistema
 • Dodata funkcija "TuneIn Radio presets" kada nema login-a
 • Nekoliko ispravki Download stanice
 • Dodata opcija "Enable-lightweight" za TRANSMISSION 
 • Fino podešavanje TuneIn Radio navigacije korisničkog interfejsa
 • Promenjena poruka za NAS režim i poruku za isključivanje

[Download link]
icon_zip v1.2.0 Build1125