Varin 1705 i 1705 TIG Štampa

varin1705

Karakteristike:

  • MMA (REL) postupak varenja sa elektrodom sa plaštom
  • zavarivanje sa rutilnim, baznim i celuloznim elektrodama (VARIN 2000 CEL)
  • HOT START - povećana struja zavarivanja kod paljenja luka
  • ANTI STICKING- automatsko isključivanje luka kod lepljenja elektrode
  • ARC FORCE – sprečavanje lepljenja elektrode za vreme varenja
  • DC TIG zavarivanje (uspostavljanje luka sa dodirom) u zaštiti gasova
  • Priloženi komplet za zavarivanje po DC-TIG postupku kod aparata VARIN 1700 TIG, VARIN 1705 TIG, Varin 2005 CEL i VARIN 2000 CEL TIG

 

Priključni
napon
Napon
praznog
hoda
Osigurač
spor
Područje
zavarivanja
Područje
zavarivanja
60%
Područje
zavarivanja
100%
Prečnik
elektrode
za
zavarivanje
Regulacija
zavarivanja
Masa
230V/50Hz 69V 16A 5-170A 160A 135A 1.5-4mm vezna 7kg