QNAP NMP-1000P beta firmware - v1.1.3 Build0525 Štampa
nedelja, 29 maj 2011 08:16

logo-qnapPojavio se novi beta firmware za QNAP NMP-1000P. Iako je još uvek beta verzija a ne zvanično izdanje novog firmware-a, najnestrpljiviji mogu da pročitaju šta nam novo donosi:

[Verzija & Build]
v1.1.3 Build0525

[Šta je novo]

 • Novi izgled home menija i menija za reprodukciju muzike
 • Prikaz sata i vremenske prognoze na glavnom TV korisničkom interfejsu, i isključenje opcije za prikaz vremena ("Show time")
 • Podesive opcije za BD/DVD
  • Podrazumevani audio jezik
  • Podrazumevani jezik titla
  • Podrazumevani jezik menija
  • Kôd za BD region
 • Dodata podrška za Blu-ray tastere sa bojama (tasteri Home Settings Option i Resume se ponašaju kao crveni, zeleni, žuti i plavi taster)
 • Premotavanje video zapisa napred/nazad za 15s, 30s, 1m, 5m, 10m
 • Dodavanje backup server funkcije za primanje backup-a kroz Rsync
 • Dodato skaliranje slika za Slideshow opciju
 • Novi efekti za promenu slika: Fade in/out, gore, dole, levo, desno, mozaik, nasumično


[Poboljšanja]

 • Novi NTFS drajver
 • Smanjeno vreme za učitavanje SHOUTCast linkova


[Ispravljene greške]

 • Prikaz dodatnih informacija za .ap i .flac datoteke
 • Ispravljena dodatna informacija za poglavlje (Chapter) prilikom pritiskanja Audio tastera za vreme reprodukcije video zapisa
 • Pauziranje/brisanje/dodavanje više BitTorrent zadataka kroz QGet je u nekim situacija dovodilo do greške
 • Ako naziv muzičke datoteke počinje sa brojem, prilikom funkcije Resume za Play All dolazi do greške nakon restartovanja NMP-a


[Download link]
icon_zip v1.1.3 Build0525 PAL