Uslovi korišćenja

Poštovani,

 

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

 

Opšti uslovi

  1. Nakon prijema on-line narudžbine, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
  2. Nakon potvrde od strane kupca narudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
  5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
  6. Mikro Princ d.o.o. ima ugovor sa “D Express” kurirskom službom i pošiljka će biti poslata preko “D Express”-a osim ukoliko kupac ne naglasi drugačije. Kupac ima pravo da zahteva slanje pošiljke na način koji njemu najviše odgovara. Cene kurirske službe navedene na sajtu su okvirne i u slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe prodavac se ne može smatrati odgovornim.

Garancija kvaliteta

Mikro Princ d.o.o.garantuje za kvalitet proizvoda . Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

 

Reklamacije i povraćaj robe

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju. Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Tehnomanija u potpunosti snosi troškove transporta.

 

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

  • reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
  • da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
  • da date opis neispravnosti
  • nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

 

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Mikro Princ d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Hvala na poverenju