Kategorije


Preporučujemo

K3504 - Car alarm
Kit komplet opis: alarm koji u kolima detektuje iznenadne fluktuacije napona u bateriji kada su neka od svetla na kolima upaljena; Ulazno dilataciono vreme: 2-30s sa zujalicom; Izlazno dilataciono vreme: 2-180s sa LED indikacijom;Karakteristike: preporučuje se sa kućištem WCAH2853; Period alarma: 60s sa automatskim resetom; Napajanje: 12VDC; Pripravna jačina struje: 25mA; Rele: 5A; Dimenzije: 62x100mm;
1,956.00 Din
978.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 50%
Akcija!

K7101 - Mains voltage detector
Kit komplet opis: proverava napon u kablovima, detektuje kablove u ili iza zidova, i mesta gde su kablovi prekinuti; Max. udaljenost: 10cm;Karakteristike: preporučuje se sa kućištem G407, LED indikacija; Napajanje: 9VDC (6F22 baterija); Dimenzije: 56x64mm;
1,008.00 Din
504.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 50%
Akcija!

K8004 - DC to pulse width modulator
Kit komplet opis: kontrolno kolo za precizno kontrolisanje DC motora, nivoa osvetljenja, manjih grejalica, i dr.; Ulazni napon: 2.5-35VDC; Max. izlazna jačina struje: 6.5A;Karakteristike: konvertuje jednosmerni napon u seriju pulseva u trajanju proporcionalnom vrednosti napona; Napajanje: 8-35VDC; Dimenzije: 85x48x45mm;
1,752.00 Din
1,226.40 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 30%
Akcija!


K8028 - Multifunctional dimmer
Kit komplet opis: mikrokontrolerski dimer sa 13 različitih funkcija (impulsni svič, kontrola osvetljenja po stepenima, spori ON/OFF prebacivač, tajmer, podešivač brzina, itd.);Karakteristike: prilagodiv i rezistivnim i induktivnim strojevima, unapređeni sistem zaštite, opremljen osiguračem i ključem za selektovanje funkcija; Max. opterećenje: 2.5A (300W/120V-600W/230V); Napajanje: 220-240VAC/60Hz; Dimenzije: 100x82x36mm;
4,224.00 Din
2,112.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 50%
Akcija!

VM111 - PIC programmer pack
Kit komplet opis: prilagođen za programiranje Mikrochip FLASH PIC mikrokontrolera;Karakteristike: podržava 8p, 14p, 18p i 28p 300 mil. vrste mikročipova, serijski RS232 port za povezivanje sa PC-jem, uključen softver; Napajanje: 12 ili 15VDC, min. 300mA, neregulisani adapteri (PS1205/PS1208/PS1508 (230VAC)); Dimenzije: 145x100mm;
5,880.00 Din
3,528.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 40%
Akcija!

K8068 - Dimmer for electronic transformers
Kit komplet opis: dimer za elektronske ispravljače za kontrolu rasvete (K8006); Radni napon: 110-125V ili 220-240VAC (50/60Hz); Maksimalno opterećenje: 300W/230V ili 150W/115V, podesiv 0-98%;Dimenzije: 65x57x20mm;
2,040.00 Din
1,224.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 40%
Akcija!


VM113 - Stereo amplifier module 2x30W
Kit komplet opis: malo audio pojačalo konstruisano na TDA2616 integralnom kolu; Muzička snaga: 2x30W/4Ω;Snaga RMS: 2x15Wrms/4Ω ili 2x10Wrms/8Ω; Ukupna harmonijska distorzija: 0.07% (1W/1kHz); Razdvajanje kanala: 70dB; Frekvencija: 7-60kHz (-3dB); Signal/buka: 98dB; Ulazna osetljivost: 300mV/150KΩ; Napajanje: 2x12VAC/2A; Dimenzije: 70x50mm;
3,120.00 Din
2,184.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 30%
Akcija!

MK161 - 2-Channel IR remote receiver
Kit komplet opis: 2-kanalni infracrveni daljinski prijemnik; 2 kanala sa relejnim izlazom (24VAC/DC 1A max.); Napajanje: 12VDC; Potrošnja: 75mA max.; Dimenzije: 45x50x15mm; Kompatibilan sa Vellemanovim kit kompletima MK162, K6710, K8051, K8049;
1,500.00 Din
900.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 40%
Akcija!

K6001 - Temperature sensor
Kit komplet opis: uz kombinaciju sa K6000 i K6002 služi za izgradnju temperaturne regulacije i kontrolnog sistema, gde udaljenost između komponenata nije bitna; Opseg merenja temperature: -40°C do +150°C;Karakteristike: preporučuje se sa kućištem MODELA1 ili G404, i adapterom PS1203; Tačnost merenja temperature: 0.5% (-10°C do +50°C); Modulacija: 200µsec/°C; Max. udaljenost: 50m; Napajanje: 12VDC (±2V), 20mA max; Dimenzije: 45x47mm;
1,980.00 Din
990.00 Din
(Uračunat 20% PDV)
Popust: 50%
Akcija!