Transformatori
Kategorije proizvoda
 • Transformatori print

  Transformatori print su dizajnirani za upotrebu na štampanim pločama koje nude kompaktan i pogodan način za povezivanje električnih komponenti. Mikro Princ može ponuditi print transformatore koji nude apsolutnu ili ograničenu zaštitu od kratkog spoja i jedna od karakteristika ovih transformatora je veoma visok stepen otpornosti.

 • Transformatori torusni

  Transformatori torusni koriste kružno jezgro, bakrene namote obmotane oko ovog prstena i traku za izolaciju. Ovi transformatori imaju niže spoljno magnetno polje kada ih poredimo sa pravougaonim transformatorima i mogu biti manjih dimenzija u odnosu na njihovu snagu.

 • Transformatori elektronski

  Transformatori elektronski koji imamo u ponudi se koristi za halogene lampe, snage od 100W, sa jačinom struje od 4.9A i izlaznim naponom od 11.5V.

 • Transformatori impulsni

  Transformatori impulsni su transformatori koji su optimizovani za prenos pravougaonih električnih impulsa (impulsa sa brzim vremenom porasta i pada, sa relativno konstantnom amplitudom). Impulsni transformatori se primenjuju u različitim oblastima kao što su logička digitalna i telekomunikaciona kola, u strujnim kolima koji služe kao kontroleri bljeska fotoaparata itd.