Integrisana kola
Kategorije proizvoda
  • Analogna IC

    Analogna IC obično koriste samo nekoliko komponenti i zbog toga predstavljaju najjednostavniji oblik integrisanih kola. U principu analogna kola su povezana sa uređajima koji prikupljaju signale iz okruženja ili šalju signale nazad u okruženje.

  • Analogno/digitalna IC

    Analogno/digitalna IC se koriste u sistemima koji pretvaraju analogne podatke u digitalne i obratno. Čitav koncept integracije digitalnih i analognih komponenti na isti čip je daleko noviji od tehnologije integrisanih kola. Ove komponente svoju primenu imaju na primer u satovima i drugim uređajima slične namene za prikaz vremena.

  • Digitalna IC

    Digitalna IC su dizajnirana tako da prihvataju samo napone specifičnih zadatih vrednosti. Kolo koje koristi samo dva stanja zove se binarno kolo i dizajnirano je tako da ima dva stanja ON i OFF koja su predstavljena binarnim ciframa 1 i 0 (tačno i netačno), odnosno takvo kolo se oslanja na Bulovu algebru koja koristi binarni brojni sistem.