Merenje neelektričnih veličina
Kategorije proizvoda
 • Multifunkcionalni merni uređaji

  Multifunkcionalni merni uređaji za merenje neelektričnih veličina. Multifunkcionalni merni uređaji imaju mogućnost merenja raznih faktora kao što su: temperatura, vlaga, protok, pritisak, sila, pomeraj, optičko zračenje.

 • Merenje temperature

  Merenje temperature obuhvata: termoviziju, IR kamere mogu veoma brzo otkriti curenje u cevima ili neadekvatnu izolaciju. To znači da se akcija može preduzeti brzo u zavisnosti od rezultata dobijenih merenjem. Uz termoviziju u merenje temperature ubrajamo beskontaktno i kontaktno merenje temperature.

 • Merenje vlažnosti

  Vlaga iz drveta i materijala kao što su cement, beton i gips mogu se izmeriti brzo i precizno pomoću uređaja za merenje vlažnosti. Ovim uređajima takođe možemo proveriti da li su zidovi, podruma na primer previše vlažni i uz rezultate merenja možemo preduzeti odgovarajuće korake. Termohigrometri u obliku olovke su posebno praktični. Dosta se koriste u oblasti grejnih, sanitarnih i klima uređaja. Vlaga materijala se proverava jednostavno kratkim kontaktom.

 • Merenje pritiska

  Uređaji za merenje pritiska služe kao senzori pritiska za primenu u industriji u tečnim i gasovitim supstancama. Visoka preciznost merenja je omogućena pomoću piezo-otpornog senzora pritiska.

 • Merenje broja obrtaja

  Brojači za kontrolu brzine rotacije koriste se za merenje broja obrtaja u minuti, kao i brzina rotirajućih objekata, pomoću principa optičkog merenja. Tako se obezbeđuje maksimalna sigurnost prilikom pregleda ili instalacije različitih mašina, turbina, pumpi i motora. Brojači za kontrolu brzine rotacije imaju važnu ulogu u konstrukciji raznih modela, na primer može se koristiti za testiranje malih motora, propelera i kolenastih vratila.

 • Merenje protoka gasova

  Ako sistemi za ventilaciju i klima uređaji ne poboljšaju kvalitet vazduha u zgradi pomoću anemometara proveravamo brzinu i protok vazduha. Tako možemo utvrditi da li se dovoljno vazduha transportuje na primer za određeno radno područje. Jednostavni su za korišćenje i pružaju precizne vrednosti merenja izražene u sekundama, što znači da odmah dobijate rezultate i na osnovu toga možete adekvatno reagovati.

 • Merenje protoka fluida

  Uređaji za merenje protoka fluida su veoma kompaktnog dizajna, širokog mernog opsega. Primena ovih uređaja je veoma široka: protok rashladne vode, medicinska tehnologija, industrija plastike, solarni sistemi, pekarska oprema, mehanički alat, ugostiteljska oprema, fotografska laboratorijska oprema, oprema za hlađenje itd.

 • Merenje osvetljaja

  Merenje osvetljaja su uređaji kojima možete jednostavno i brzo sa velikom preciznošću utvrditi trenutnu osvetljenost i može se koristiti u oblasti zaštite na radu, kao i za procenu sistema osvetljenja u poljoprivredi, u industrijskom sektoru, fabrikama kao i u kancelarijama, hotelima, školama itd.

 • Merenje nivoa buke

  Za merenje nivoa buke koriste se uređaji koji su konstruisani tako da mere zvuk u decibelima. Ovi uređaji nude razne funkcije kao što su detekcija minimalne i maksimalne vrednosti kao i sporo i brzo merenje nivoa zvuka. Sa praktičnim i jednostavnim dizajnom ovi uređaji se mogu koristiti za određivanje glasnoće kada se radi o bezbednosti u radu ili se može koristiti za ličnu upotrebu.

 • Merenje koncentracije gasova

  Kvalitet vazduha u zgradama se može proveriti i zabeležiti pomoću odgovarajućih mernih uređaja. Ovakvi uređaji mogu se koristiti za detekciju opasne količine gasova kao što je ugljen monoksid. Provere se mogu obaviti kod ventilacionih sistema i klima uređajapa se ovi uređaji mogu primeniti u toku izvođenja radova na grejanju i klimatizaciji zgrade. Korisnici mogu koristiti ove uređaje kako bi proverili cevi u kući ili vozilima.

 • Merenje PH vrednosti i tvrdoće vode

  PH vrednost hemijskih jedinjenja se meri pomoću PH metra. Često se koriste u laboratorijama ali se mogu koristiti i za proveru ispravnosti pijaće vode u zgradama ali i u gradskom vodovodu. Poljoprivrednici i baštovani mogu proveravati kvalitet zemljišta. Ovi uređaji mogu posedovati i dodatne karakteristike i opcije na primer: vodootpornost, automatsko isključivanje, indikator prazne baterije, samokalibracija itd.

 • Merenje razdaljine

  Merenje razdaljine čine grupu uređaja koji služe za lasersko merenje udaljenosti koje možete obavljati jednom rukom. Laserski merač udaljenosti će vam biti od koristi bez obzira na posao koji obavljate jer uz pomoć ovog uređaja možete meriti dalje, sa većom tačnošću u bilo kojoj situaciji, na taj način vam štedeći i vreme i novac. Primera radi možete izmeriti visoki plafon bez upotrebe merdevina. Naravno smanjujete i mogućnost greške zato što matematičke radove prepuštate da uradi uređaj.

 • Detektori metala

  U ovu grupu ubrajamo uređaje koji mogu pronaći sledeće materijale: elastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom itd. Neki od uređaja koriste ultrazvučnu tehniku za merenje debljine materijala. Materijali sa kojima ti uređaji rade su: metali, staklo, plastika, keramika itd. Od proizvođača detektora metala nudimo vam: Bosch, Velleman i PeakTech .

 • Detektori mikrotalasa

  Detektori mikrotalasa predstavljaju proizvode koji služe kao detektori curenja mikrotalasa. Ovi uređaji mogu imati funkciju zvučne i svetlosne LED indikacije u slučaju radijacionog prekoračenja kao i LCD prikaz sa pozadinskim osvetljenjem.

 • Alko testeri

  U grupi ovih proizvoda možemo ponuditi alko testere kao što je poluprovodnički senzor alkohola na dah. Osim osnovne funkcije ovi uređaji mogu imati i dodatne kao što su automatsko isključivanje, upozorenje o praznoj bateriji, prikazivanje vremena, alarm i odbrojavanje vremena.

 • Web senzori

  U web senzore ubrajamo uređaje različite namene među kojima su: sonda za temperaturu i vlagu, termohigrometri, termometar. Uređaji su idealni za server sale i prostorije u kojima postoji LAN. Uređaji imaju dosta dodatnih opcija kao što je: alarm email-om a takođe je i omogućen pristup uređaju iz web browser-a.

 • Merenje kvaliteta vazduha

  Merenje kvaliteta vazduha se vrši posebnim uređajima koje možete pronaći u ovoj potkategoriji. Pomoću ovih uređaja možete izmeriti nivo uobičajenih zagađivača vazduha i dostupni su za internu i spoljašnju upotrebu.

 • Merenje debljine materijala

  Instrumenti za merenje debljine materijala su kontrolisani putem mikroprocesora a rade po principu ultrazvuka. Tako ovi uređaji mogu meriti debljinu svih materijala koji imaju karakteristiku provodljivosti zvučnih talasa na osnovu brzine zvuka. Materijali čija se debljina može meriti su na primer metal, staklo, plastika, keramika i mnogi drugi. Stoga ovi uređaji su jako korisni za svakodnevnu upotrebu u proceni debljine materijala u brodogradnji, kod metalnih konstrukcija ili cevovoda itd.

 • Merenje nitrata u namirnicama

  Merenje nitrata u namirnicama je potkategorija u kojoj se nalaze jedinstveni uređaji kojima na lak i jednostavan način možemo utvrditi prisustvo nitrata u velikom broju voća i povrća kao i u svim vrstama mesa. Ovim uređajima možete otkriti da li su namirnice koje svakodnevno koristite štetne po vaše zdravlje.

 • Merenje vibracije

  Merenje vibracija je potkategorija u kojoj možete pronaći uređaje koji se koriste za otkrivanje vibracija kod mašina. Instrumenti za merenje vibracija prepoznaju razne parametre kao što su: ubrzanje vibracija, brzina i pomeranje vibracija. Neoubičajene vrednosti vibracija nastaju usled neravnoteže, neusklađenosti i drugih oštećenja koji mogu biti pokazatelj neposrednog kvara mašine.