Elektromehaničke komponente
Kategorije proizvoda
 • Prekidači

  Većina prekidača nudi dva osnovna stanja uključeno i isključeno. Međutim neki od uređaja kao što su kružni tasteri, stone lampe i ventilatori zahtevaju tri ili više položaja prekidača. Prekidač kada se aktivira ostaje u odgovarajućem položaju čime omogućava vizuelnu proveru statusa prekidača. Jednostavna struktura ovih uređaja je razlog zbog koga oni sigurno funkcionišu. U ponudi imamo razne prekidače za različite primene.

 • Tasteri

  Taster je jednostavan tip prekidača koji se uglavnom koristi kako bi se kontrolisao proces nekog uređaja ili mašine. Izrađuju se najčešće od metala i plastike. U našoj ponudi imate dve vrste tastera i to su mikro tasteri i ugradni tasteri.

 • Signalne lampe i indikatori

  Signalne lampe i indikatori mogu se koristiti u svrhu indikacije na sledeći način: boja indikatora bi se menjala što bi značilo da se proces koji treba da obavi mašina započeo ili se završio. Isti efekat se može postići treperenjem. U većini slučajeva signalne lampe i indikatori će biti smešteni na mašini na lako pristupačnom mestu ili na kontrolnoj tabli kako bi bilo omogućeno lako rukovanje.

 • Preklopnici

  Preklopnici su prekidači kod kojih se status prekidača određuje mehaničkim rotacionim kretanjem i omogućavaju uključivanje i isključivanje električnih kola. Preklopnici se najčešće koriste u radio uređajima ili mernim instrumentima.

 • Relej

  Relej je uređaj koji se koristi za prekidanje ili uspostavljanje strujnog kola uz pomoć elektromagneta koji deluje na strujne kontakte. U ovoj potkategoriji možete pronaći releje sa radnim naponima: 5V, 9V, 12V, 24V, 230V. Osim toga u našem asortimanu imamo: rele reed, vremenski rele kao i podnožja za rele.

 • Konektori i adapteri

  Konektori i adapteri predstavljaju široku grupu uređaja u koje ubrajamo veliki broj adaptera od audio-video adaptera do mrežnih i telefonskih adaptera. Takođe u ovoj potkategoriji imamo veliki broj konektora među kojima su: audio-video, SUB-D, pinheader, nylon konektori kao i konektori za flat kabl, konektori za auto, mrežni, telefonski, napojni, zvučnički konektori, konektori mate-n-lok, kleme, krokodili, konektori prečnika 2mm i 4mm. Pored navedenih proizvoda u našoj ponudi možete pronaći lemne stubiće i ušice.

 • Kablovi

  Pogledajte naš široki asortiman kablova. U ponudi imamo gotove kablove, različitih namena, dužina i karakteristika i kablove koje prodajemo na metar takođe različitih namena i karakteristika.

 • Kutije

  Kutije služe za skladištenje, koje su kreirane i dizajnirane tako da čuvaju i štite raznu vrstu opreme, u velikom broju slučajeva to je elektronika. Kutije mogu imati višestruke funkcije i namene. Mi vam možemo pounuditi plastične kutije i metalne kutije.

 • Hladnjaci

  Hladnjaci služe za rasipanje toplote koja se generiše na elektronskim komponentama. Ukoliko ne koristimo hladnjak može doći do pregrevanja komponenata i na taj način i do njihovog uništenja, upravo je to glavna osobina hladnjaka da spreči taj scenario.

 • Ventilatori

  Ukoliko se toplota koju prave komponente nakuplja u kućištu potreban je efikasan sistem za hlađenje. Koji ventilator vam je potreban zavisi od specifičnosti zadatka gde želite da primenite dati ventiloator. Osim ventilatora nudimo i dodatnu opremu kao što su mrežice za ventilatore koje sprečavaju nakupljanje prašine i produžava radni vek ventilatora.

 • Elektro motori

  Elektro motori su električne mašine koje pretvaraju električnu energiju u mehaničku energiju. Pogledajte našu raznovrsnu ponudu elektro motora među kojima su i step motori koji se uglavnom koriste tamo gde je potrebno precizno pozicioniranje što znači da se ovi motori primenjuju kod preciznih mašina kao što su roboti, medicinska i naučna oprema, štampači, ploteri kao i stariji modeli hard diskova za računare.

 • Vage

  Vage koje možete pronaći u ovoj potkategoriji su precizne, pouzdane i jednostavne za rukovanje. Između ostalog možemo vam ponuditi ručne digitalne vage kojima možete meriti praktično sve, daje upozorenje ako teret prelazi preko 50kg. Pronađite pravu vagu za vas koja će zadovoljiti vaše potrebe.

 • Magneti

  Mikro Princ donosi širok spektar proizvoda među kojima se izdvajaju i magneti. Oni su postali neizostavni deo naših domova, kancelarija i poklona.

 • Senzori

  Senzori koji se ponekad nazivaju i sonde koriste se za praćenje električnih, mehaničkih, termičkih ili optičkih uslova. U našoj ponudi imate široki asortiman senzora među kojima su senzor pokreta i osvetljaja, senzore vibracije kao i temperaturne sonde.

 • Protoboard i test ploče

  Protoboard se koriste kod eksperimentalnih postavki električnih kola, veoma su kompaktne i mogu se montirati zajedno ukoliko je potrebno. Zahvaljujući tome mogu se realizovati kompleksna električna kola. Komponente poput otpornika, dioda i kondezatora mogu se lako priključiti na protoboard i ponovo isključiti. Dekadne ploče takođe imamo u ponudi i one služe za merenje induktivnosti, kapacitivnosti i otpora. Koristeći ove instrumente u mogućnosti ste da precizno odredite vrednosti pojedinih komponenata u eksperimentalnim sklopovima. Između ostalog nudimo vam i veliki izbor test ploča.

 • Podnožja za IC

  Integrisana kola, skraćeno IC (Integrated Circuits) često se lemljenjem povezuju direktno na štampane ploče. Međutim to predstavlja rizik da ovi visokokvalitetni i ponekad skupi sastavni delovi budu oštećeni u toku procesa lemljenja, zbog visoke temperature koje emituju lemilice. Podnožja za IC pomažu u montaži ovih elemenata brzo i sigurno. Na ovaj način mikročipovi se mogu instalirati na podnožja bez lemljenja. Oni su otporni na vibracije i mogu se lako zameniti po potrebi.

 • Instalacioni materijal

  Instalacioni materijal obuhvata grupu proizvoda među kojima se nalaze: pertineks i vitroplast, razni izolatori, odstojnici, uvodnici, termoskupljajući bužiri, izolir trake, vezice, nožice za kutije kao i prateći kablovski materijal.

 • Audio komponente

  Ukoliko su vam potrebne audio komponente pogledajte ovu potkategoriju gde možete pronaći široku ponudu proizvoda među kojima se nalaze: zvučnici, mikrofoni i ostala audio oprema.

 • Zvučni signalizatori

  Ako su vam potrebni proizvodi kao što su sirene, piezo zujalice, megafoni ili razni tipovi zvona onda pogledajte našu raznovrsnu ponudu u potkategoriji zvučni signalizatori.

 • Šrafovska roba

  Za montažu električnih komponenti potrebni su razni materijali koji spadaju u šrafovsku robu. Među ovim proizvodima koji služe za montažu su istaknuti vijci, navrtke i podloške za raspodelu sile.

 • Hemijski proizvodi

  Hemijski proizvodi čine grupu proizvoda u kojoj možete pronaći sprejeve za razne namene, lepkove, silikonske paste i termalne paste kao i potrošni materijal kao što su različite vrste markera itd.

 • Termoelementi

  U ovoj potkategoriji možete pronaći termoelemente kao što su indukcioni grejači. Indukciono zagrevanje je postupak koji se koristi za vezivanje, očvršćavanje ili omekšavanje metala i drugih provodljivih materijala.

 • Pumpe i ventili

  U ovoj potkategoriji vam možemo ponuditi između ostalog potapajuće pumpe koje su veoma efikasne i ne troše puno energije premeštajući vodu u pumpu. Pritisak vode gura vodu u potapajuću pumpu i na taj način štedi dosta energije pumpe. Osim pumpi možete pronaći i ventile kod kojih izdvajamo ponudu elektromagnetnih ventila. Pogledajte našu ponudu i izaberite odgovarajuću pumpu ili ventil koji će ispuniti vaše zahteve i zadovoljiti vaše potrebe.