Pribor za lemljenje
Kategorije proizvoda
  • Vrhovi za lemilice

    Vrhovi za lemilice su najvažniji deo lemilice. Prenosi toplinu proizvedenu grejnim telom direktno na materijal za lemljenje i lemni spoj. Možete pronaći više vrhova za bilo koju lemilicu tj. lemnu stanicu. Dostupni su različiti oblici vrhova: oblik dleta, vrh olovke, konusni oblik, zasečen pod uglom itd.

  • Vakum pumpe

    Vakum pumpe se koriste kada je potrebno razdvojiti komponente, koje je moguće koristiti i nakon odlemljivanja da pri tome ne oštetimo štampanu ploču. Takođe postoje i vrhovi za vakum pumpe koje su takođe u ponudi ove grupe pribora za lemljenje.

  • Oprema za lemljenje

    Oprema za lemljenje predstavlja dodatke koji stvaraju uslove za profesionalno lemljenje, pouzdano i vrlo precizno, uz eliminisanje materijalnog otpada. Sredstva za čišćenje vrhova lemilica osiguravaju da je lemilica čista pre i posle upotrebe tako da i nakon dugotrajnog korišćenja savršeno funkcioniše.