Kategorije proizvoda

Kategorije proizvoda
 • Merna i test oprema

  Merna i test oprema obuhvata uređaje koji služe za merenje i testiranje različitih veličina. Ovu grupu čine testeri i test oprema za merenje električnih veličina koji su jako bitni pri izvođenju radova na električnim instalacijama, kao i popravci električne opreme, pri proveri kablova i ispravnosti raznih električnih komponenata. Uz odgovarajuće merne instrumente takođe možemo izmeriti temperaturu, vlažnost, protok gasova, fluida i mnogih drugih neelektričnih veličina. Od merne opreme moramo izdvojiti i osciloskope koje koristimo da bi pratili promenu električnog signala u vremenu, što je prikazano na ekranu uređaja. Merni instrumenti i test oprema imaju svoju primenu u raznim laboratorijama, na gradilištima, trening centrima i u industrijskoj proizvodnji.

 • Lemna oprema i pribor

  Sa pravim alatom za lemljenje povezivanje metala može biti brzo, efikasno i ekonomično. Jednostavno lemljenje, kao što je spajanje dve žice se može obaviti ručnom lemilicom uz materijal za lemljenje, kao što je kalaj. Veću udobnost i sigurnost možete obezbediti pomoću stalaka za lemilice. Složeniji zadaci zahtevaju profesionalne stanice za lemljenje i odgovarajuću dodatnu opremu. Kada radimo na primer sa SMD komponentama najbolje je koristiti lemilice kod kojih je moguće zameniti vrh lemilice. Uz odgovarajuću upotrebu i pažnju ovakve lemilice traju dugo.

 • Alat i pribor

  Ručni alat se koristi u zanatskim aktivnostima, koje nije moguće obaviti bez pomagala. Sve vrste sečenja, okretanja, brušenja i mnoge druge aktivnosti moguće je obaviti pomoću ručnog alata zahvaljujući tome što su ti alati, poput klešta evoluirali u specijalizovane forme koje olakšavaju rad u određenim oblastima. Alati ovog tipa se mogu koristiti u popravkama, radovima na instalacijama i u svim vrstama radova sa elektroinstalacijama. Električni alat koriste amateri i stručnjaci u svakodnevnom radu. Dobro su dizajnirani i samim tim veoma zgodni za korišćenje, olakšavajući i ubrzavajući radni proces čime direktno utiču na preciznost pri radu i kvalitet finalnog proizvoda.

 • Pasivne elektronske komponente

  Pasivne elektronske komponente su potrošači električne energije. Ovi delovi igraju značajnu ulogu u industrijskoj proizvodnji kao i u proizvodnji električne opreme. Skoro svako električno kolo sadrži bar jednog člana iz ove grupe proizvoda, među kojima su: otpornici, kondezatori, potenciometri, termistori, varistori, osigurači itd. Ove komponente se zovu pasivne zato što ne poseduju efekte pojačavanja niti neku vrstu kontrolne funkcije u električnim kolima, karakteristično za njih je to da imaju konstantne vrednosti, kada govorimo o vrednosti mislimo na električnu otpornost ili provodljivost.

 • Poluprovodnici

  Poluprovodnici su aktivne elektronske komponente među kojima su diode, tranzistori, integrisana kola, koji pojačavaju signale i prebacuju ih. Da bi sve pravilno funkcionisalo potrebno je imati materijal sa tehničkim karakteristikama koji omogućava željeni efekat. Što se tiče analognih i digitalnih kola, to su poluprovodnici koji kada su stimulisani postanu provodljivi i tada obavljaju određenu funkciju.

 • Elektromehaničke komponente

  Elektromehaničke komponente su velika grupa proizvoda u koju spadaju najrazličitije komponente među kojima su: konektori, adapteri, tasteri, signalne lampe, indikatori, preklopnici, relei, hladnjaci, ventilatori, elektro motori, magneti, podnožja za integrisana kola, instalacioni materijal, audio komponente, zvučni signalizatori, šrafovi, hemijski proizvodi, senzori, vage itd. Takođe u ovu grupu spadaju i razne vrste kablova koji obezbeđuju visoke performanse i pozdan rad u svako doba.

 • Izvori napajanja i oprema

  Izvori napajanja snabdevaju mobilne uređaje, motorna vozila i industrijske mašine elektriičnom energijom. Dostupne su standardne i punjive baterije različitih dimenzija i oblika, prilagođene za primenu i rad u različitim uređajima. Punjači i adapteri za punjenje garantuju da su punjive baterije spremne za upotrebu gde god je potreban izvor napajanja. Pored baterija i punjača u ovu grupu spadaju: invertori, korektori napona, regulisani izvori napajanja, solarne ćelije itd.

 • Programatori, razvojni sistemi i oprema

  Programatori i razvojni sistemi imaju širok spektar upotrebe koriste se u masovnoj proizvodnji i razvoju. Programatori u našoj ponudi mogu da programiraju: EPROM, Flash, PLD, EPLD, GAL, PALCE, PIC, MCU i druge. Osim programatora u ponudi je brisač za 5 EPROM-a kao i Flash Emulation Tool (FET) za MSP430 seriju mikrokontrolera.

 • Učila i elektronski moduli

  Arduino je razvojni sistem otvorenog koda čiji se hardver sastoji od Arduino ploče sa Atmel AVR procesorom i pratećim ulazno izlaznim elementima, tačnije na sebi poseduje mikrokontroler. Za Arduino postoji dosta dodatnih štampanih ploča koje se montiraju na Arduino ploču i ostvaruju električni kontakt sa njom preko postojećih pinova-konektora. Te ploče mogu biti različite namene: senzori, moduli, ekrani, kontrole motora itd. Pored Arduino programa u ovoj kategoriji imamo i proizvode kao što su kit kompleti, 3D štampači i oprema za iste. U ovoj grupi proizvoda imamo dosta stručne literature čije su teme uglavnom programiranje i elektronika.

 • Kućna tehnika

  Automatizacija objekta je umrežena celina svih uređaja koji nadgledaju, regulišu i kontrolišu različite funkcije u okviru zgrade ili kuće. Kada govorimo o regulisanju uslova mislimo na temperaturu, osvetljenje, ventilacija i slično. U kućnu tehniku takođe spadaju i tajmeri, različite vrste utičnica, utikača i prekidača kao i daljinski upravljači.

 • Računari i oprema

  U grupi računari i oprema možete pronaći uređaje pomoću kojih možete čuvati, deliti i zaštititi vaše podatke na Windows, Mac, Linux / UNIX operativnim sistemima, a to su NAS(Mrežna skladišta). Ovi uređaji imaju veliki broj modela koji su namenjeni firmama i kućnim korisnicima. Osim mrežnih skladišta u ovoj grupi proizvoda možete pronaći između ostalog: hard diskove, video nadzor, RaspberryPi i dodatnu opremu, čitače memorijskih kartica, kao i različite testere napajanja i adaptere.

 • Telekomunikaciona oprema

  Telekomunikaciona oprema podrazumeva proizvode kao što su: prijemnik bežičnog punjača mobilnog telefona koji se postavlja ispod poklopca telefona i povezuje direktno na USB BM micro konektor kao i bežični punjač za mobilne telefone koji se može koristiti u kombinaciji sa gore pomenutim prijemnikom.

 • Oprema za vozila

  Ukoliko želite da brzo dijagnostikujete probleme automobila učinite to uz uređaj koji je jednostavan za upotrebu a to je OBD skener. Ovaj uređaj očitava kodove kvara automobila, kako generičke tako i proizvođačke. Pored ovog uređaja u ovoj grupi proizvoda pronaći ćete dodatnu opremu za vozila kao što je voltmetar za auto upaljač i slično.