Testeri

Kategorije proizvoda
 • Testeri napona

  Testeri napona određuju naizmenične ili jednosmerne napone i njihove vrednosti u zavisnosti od modela. Dok bezkontaktni testeri mogu detektovati samo naizmenični napon, testeri sa kontaktima rade i sa jednosmernim naponom. Ovi testeri se koriste kod prekidača, električnih utičnica i kod izlaza električnih uređaja.

 • Testeri kablova

  Kod ove grupe uređaja imamo dosta različitih testera među kojima su tester HDMI kablova i priključaka, USB, RJ-45, 10BASE-T, Token Ring, RJ11/12 kablova a takođe imamo tester telefonske mreže.

 • Testeri instalacija

  Bilo da radite na motorima, generatorima, kablovima ili prekidačima testeri instalacija predstavljaju pravi uređaj za vas. Testeri instalacija pružaju pouzdane rezultate i tihi rad. Imaju napredne performanse, dizajnirani su da budu sigurni i jednostavni za upotrebu. Upravo zato su veoma korisni u pronalaženju problema, za puštanje novog sistema u rad ili održavanje sistema.

 • Testeri magnetnog polja

  Testeri magnetnog polja služe za detektovanje elektromagnetnog polja u okruženju: kancelarije, serverske sobe, električne provodnike, monitore, ekrane kao i za verifikaciju magnetnog polja i ispravnog rada kalemova kao što su releji i magnetni ventili.

 • Testeri dioda

  Testeri dioda su inteligentni analizatori koji nude odlične karakteristike uz jednostavnu upotrebu. Tester dioda nudi testiranje sledećih dioda: Zener diode, diode sa lavinskim efektom, VDRs, TVSs, LED.

 • Testeri LED

  LED testeri se koriste za merenje nijanse (boje) i inteziteta LED-a. Dostupni su u različitim modelima, neki su ograničeni na određeni zadatak, na primer mogu služiti za detekciju određene boje ili za proveru da li je LED uključen ili ne. Pogodni su za servis uređaja i za radionice.