Promenljivi otpornici
Kategorije proizvoda
  • Trimer potenciometri

    Trimer potenciometri nisu pogodni za česta podešavanja. Vrednost ovih otpornika se menja tako što se pomoću šrafcigera podešava željena otpornost i zatim se fiksira. Prednost trimer potenciometara je ta što se ne mogu podešavati u toku rada pa samim tim se koriste tamo gde je potrebno da se otpornost u toku rada ne menja. Ova osobina trimer potenciometara nam govori da se koriste u opremi za emitovanje ili kod pojačala muzičkih sistema.

  • Potenciometri

    Potenciometri su promenljivi otpornici koji se koriste kao razdelnici napona. Na samom otporniku tačnije na provodnoj površini nalazi se klizač kojim podešavamo otpornost. Promenom pozicije klizača menja se otpor na krajevima potenciometra. Potenciometar je u električnom kolu vezan paralelno. U ponudi imamo jednoobrtne i višeobrtne potenciometre kao i dugmad za potenciometre.