Konektori za flat kabl

Kategorije proizvoda
  • Konektori boxheader

    Konektori boxheader je konektor sa izloženim pinovima koji su okruženi bočnim zidovima koji su oblikovani na plastičnu osnovu. Pinovi su postavljeni u jednom ili dva reda sa najmanje dva pina.

  • Konektori IDC

    Konektori IDC poznati i kao insulation-displacement contact je konektor koji je dizajniran za rad sa trakastim kablovima i koristi oštre kontakte za spajanje na žicu, probijanje izolacije i spajanje sa žicom na siguran i pogodan način. Prednost IDC konektora je što se više istih može priključiti na površinu trakastog kabla što je dosta ekonomično i štedi vreme pri složenijim instalacijama.