Kablovi na metar
Kategorije proizvoda
 • Kablovi na metar audio-video

  Audio i video kablovi se primenjuju kod svih uređaja koji zahtevaju prenos audio i video signala. Posebna zaštita štiti kablove od smetnji koje uzrokuju spoljašnji signali. Audio i video kablovi su dostupni pojedinačno ili u kombinaciji što zavisi od toga gde će se kablovi upotrebiti. Ovi kablovi se prvenstveno primenjuju u studijama zvuka, u radijskoj, filmskoj i televizijskoj produkciji itd. Kablovi iz ove potkategorije se prodaju na metar.

 • Kablovi na metar flat

  U ovoj potkategoriji možete pronaći flat kablove na metar. Flat kablovi su izvanredni s obzirom da njihovi pojedinačni vodovi nisu poređani tako da formiraju krug već idu paralelno jedan prema drugom. Prednost ovakvog rasporeda je što omogućava da se kablovi vrlo jednostavno spoje sa konektorima. Pored sivih flat kablova postoji i varijanta kablova u različitim bojama. Primenjuju se prvenstveno u oblasti informacionih tehnologija, npr. kod računara i servera.

 • Kablovi na metar mrežni

  Lokalna mreža ima korist od pouzdanih fleksibilnih kablova koji se lako postavljaju i garantuju najbolji mogući prenos podataka ili signala. Kablovi su dobro zaštićeni što sprečava nastanak smetnji iz nekih drugih izvora i omogućava neprekidan rad. Mrežni kablovi iz ove potkategorije se prodaju na metar.

 • Kablovi na metar LIYCY

  Kablovi LIYCY se koriste za prenos signala i prenos podataka kod elektronskih uređaja kao što su procesne jedinice i računarski sistemi. Ovi kablovi su takođe u ponudi kablova koji se kupuju na metar.

 • Kablovi na metar telefonski

  Telefonski kablovi se koriste kako bi se omogućilo da se analogni i digitalni telefonski signali koriste u zgradama. Kablovi su dobro zaštićeni pa se mogu nalaziti u blizini drugih kablova a da ne postoji bojazan od mogućih smetnji. Telefonski kablovi iz ove ponude se prodaju na metar.

 • Kablovi na metar strujni

  U potkategoriji kablovi na metar strujni u ponudi imamo strujne kablove koji se prodaju po metru kao što kaže samo ime potkategorije. Strujni kablovi se koriste za povezivanje dva ili više uređaja, omogućavajući prenos električnih signala ili napajanja sa jednog uređaja na drugi.

 • Kablovi na metar zvučnički

  Kablovi zvučnički iz ove potkategorije se prodaju na metar. Zvučnički kablovi obično imaju dva jezgra i nose zvučne signale i električnu struju. Primenjuju se na primer kada je potrebno povezati zvučnik sa pojačalom. Kvalitet signala raste sa presekom kabla. Važan kriterijum pri izboru ovog tipa kabla je poprečni presek.