Nylon
Kategorije proizvoda
  • Konektori nylon

    Kod nas možete pronaći raznovrsnu ponudu nylon konektora: 2-polni, 3-polni, 4-polni, 5-polni, 6-polni, 8-polni i 10-polni konektori i to dva tipa konektora: vertikalni i ugaoni.

  • Kućišta i pinovi za nylon konektore

    U ponudi imamo kućišta za sve nylon konektore koje imamo u ponudi što će reći: 2-polna, 3-polna, 4-polna, 5-polna, 6-polna, 8-polna i 10-polna plastična kućišta za nylon konektore. Pored kućišta imamo i pinove za nylon konektore za različite raspone između pinova.