Optoelementi

Kategorije proizvoda
 • Optokapleri

  Optokapleri se koriste ako se delovi kola moraju galvanski odvojiti tj. električno izolovati. Razdvajanje je neophodno npr. kada električna kola imaju različite nivoe napona ili opasno visoke napone. Optokapleri prenose optički signal između odvojenih delova. Optokapleri se, na primer, koriste u telekomunikacijama za prenos podataka velikom brzinom.

 • Foto otpornici

  Foto otpornici su otpornici čija se otpornost menja pod uticajem svetlosti koja pada na njega. Ovi otpornici imaju primenu kao detektori svetlosti u foto-aparatima, uličnim svetlima, sigurnosnim noćnim alarmima i dr.

 • Foto tranzistori

  Foto tranzistori su tranzistori čija se kolektorska struja menja pod uticajem svetlosti koja pada na njega. Upravo zbog te osobine koristi se kao elektronski senzor i pojačavač.

 • IC, foto moduli

  IC, foto moduli je kategorija u kojoj se nalaze proizvodi kao što su IR LED koje omogućavaju jeftinu i efikasnu proizvodnju infracrvenog svetla. Koriste se u elektronici, tačnije kod mnogih vrsta daljinskih upravljača za televizore i druge uređaje. Osim IR LED u ovoj potkategoriji možete pronaći i infracrvene foto module, emitere, IR-prijemnike/demodulatore itd.

 • Solid State Relej

  Solid State Releji se koriste na mestima koja su previše zahtevna za elektromehaničke releje. Prednost ovih komponenti jeste što nemaju pokretnih delova koji se mogu oštetiti i iz tog razloga imaju jako dug životni vek. Druge prednosti Solid State releja su brzo, praktično i bešumno prebacivanje, niska potrošnja električne energije, visoka otpornost na udar.

 • Foto diode

  Foto diode su poluprovodničke diode koje pomoću svetlosti koristeći fotoelektrični efekat stvaraju električnu struju. Postoje tri različita načina rada: U smeru prema napred, u smeru protoka struje, dioda se koristi kao solarna ćelija za proizvodnju energije a u režimu kratkog spoja koristi se za merenje osvetljenosti. Ako se koristi u obrnutom smeru, veoma mala struja teče linearno u odnosu na svetlost.