Naponski adapteri
Kategorije proizvoda
  • Naponski adapteri AC/AC

    Naponski adapteri AC/AC su uređaji koji služe za konverziju mrežnog napona, a to je naizmenični napon, u odgovarajući naizmenični napon na izlazu. U ovoj potkategoriji možete pronaći uređaje koji će mrežni napon koji se kreće u opsegu od 100 - 240V pretvoriti u naizmenični napon koji se kreće u vrednosti od 100 do 120V. Osim naponskih adaptera u ovoj grupi proizvoda možete pronaći i autotransformatore.

  • Naponski adapteri DC/DC

    Naponski adapteri DC/DC su posebna električna kola koji pretvaraju jednosmerni napon (DC) određene vrednosti u drugi jednosmerni napon različite vrednosti. Ulazni jednosmerni napon se pretvara u viši, niži ili invertirani napon. DC/DC naponski adapteri se na primer instaliraju u napajanjima sa prekidačem kod laptopova.