Merna i test oprema
Kategorije proizvoda
  • Merenje električnih veličina

    Uređaji kojima merimo električne veličine su multimetri, amper klešta, osciloskopi, generatori funkcija, frekvencmetri, spektralni analizatori. Pored toga imamo i uređaje kojima testiramo različite električne veličine i električne komponente kao što su: testiranje napona, testeri magnetnog polja, testeri kablova i instalacija kao i testeri dioda. Ovi uređaji se koriste pri radovima na elektroinstalacijama, popravkama električne opreme, koriste ih profesionalci pri obavljanju poslova održavanja i servisiranja električnih instalacija kao i u laboratorijama što se odnosi na osciloskope, generatore funkcija, spektralne analizatore itd.

  • Merenje neelektričnih veličina

    Kada govorimo o merenju neelektičnih veličina tu mislimo na merne instrumente kojima možemo meriti: temperaturu, vlažnost, pritisak, protok gasova, protok fluida, osvetljaj, nivo buke , koncentraciju gasova, PH vrednost, razdaljinu. Kako bi pouzdano izmerili ove faktore i ukoliko je potrebno ublažili ih potrebni su vrlo precizni i osetljivi uređaji. Osim ove grupe proizvoda ovde možete pronaći i detektore metala i mikrotalasa, alko testere i web senzore.

  • Pribor za mernu opremu

    U pribor za mernu opremu ubrajamo: test hvataljke, pipalice, kablovi i sonde za razne modele multimetara, baterije i sonde za različite modele osciloskopa, temperaturne sonde, torbe za osciloskope i torbice za multimetre kao i magnetna traka za sve vrste multimetra.