Network Attached Storage
U savremenom načinu poslovanja, Network Attached Storage zauzima važno mesto u mrežnoj infrastrukturi svakog preduzeća. Na vama je da izaberete da li će to biti server u vidu PC računara koji zahteva stalnu prisutnost stručnog lica (sistem administratora)
Zabavno i korisno - Kit kompleti
Vaši najmlađi zaslužuju da imaju adekvatnu zabavu, uče, i napreduju još od najranijeg doba. Pogotovo u doba napredne tehnike, bila bi prava greška ne učiniti takav uticaj na dete, da počne da razvija ovaj set veština.
Niryo
Niryo je svetski industrijski startup koji dizajnira kolaborativne robote za industriju, obrazovanje i laboratorije. Niryo je prodao više od 2.500 robota u više od 50 zemalja, omogućavajući tehničarima i laboratorijskim asistentima veću samostalnost.
Tehnologija sledeće generacije
Serija R&S MXO4 je prva u novoj generaciji osciloskopa koji se ističe po performansama i vrednosti. Instrumenti poput ovih donose inžinjerski napredak koji se dešava jednom u deceniji.
Termovizija Optris
Virusne epidemije poput SARS-a, MERS-a, svinjskog gripa ili trenutni korona virus / COVID-19 stvorili su svetsku potražnju za infracrvenim kamerama koje imaju mogućnost merenja telesne temperature kod ljudi. Optris nudi sjajna rešenja za ovakvu situaciju.

Merna i test oprema

Kategorije proizvoda
  • Merenje električnih veličina

    Uređaji kojima merimo električne veličine su multimetri, amper klešta, osciloskopi, generatori funkcija, frekvencmetri, spektralni analizatori. Pored toga imamo i uređaje kojima testiramo različite električne veličine i električne komponente kao što su: testiranje napona, testeri magnetnog polja, testeri kablova i instalacija kao i testeri dioda. Ovi uređaji se koriste pri radovima na elektroinstalacijama, popravkama električne opreme, koriste ih profesionalci pri obavljanju poslova održavanja i servisiranja električnih instalacija kao i u laboratorijama što se odnosi na osciloskope, generatore funkcija, spektralne analizatore itd.

  • Merenje neelektričnih veličina

    Kada govorimo o merenju neelektičnih veličina tu mislimo na merne instrumente kojima možemo meriti: temperaturu, vlažnost, pritisak, protok gasova, protok fluida, osvetljaj, nivo buke , koncentraciju gasova, PH vrednost, razdaljinu. Kako bi pouzdano izmerili ove faktore i ukoliko je potrebno ublažili ih potrebni su vrlo precizni i osetljivi uređaji. Osim ove grupe proizvoda ovde možete pronaći i detektore metala i mikrotalasa, alko testere i web senzore.

  • Pribor za mernu opremu

    U pribor za mernu opremu ubrajamo: test hvataljke, pipalice, kablovi i sonde za razne modele multimetara, baterije i sonde za različite modele osciloskopa, temperaturne sonde, torbe za osciloskope i torbice za multimetre kao i magnetna traka za sve vrste multimetra.