Merenje električnih veličina

Kategorije proizvoda
 • Analogni multimetri

  Analogni multimetri su elektronski merni instrumenti koji vrše merenje više električnih veličina i sve to u jednom uređaju. Tipični multimetar vrši merenje napona, jačine struje i otpora. Analogni multimetri koriste mikrometar sa pokretnim indikatorom ili pokazivačem pomoću koga očitavamo vrednosti merenja. Ovi multimetri su često izbor mnogih inženjera a razlog za to je što je osetljiviji na promene u električnim kolima u kojima se vrši merenje što znači ukoliko postoje i male promene u toku merenja pokazivač analognog multimetra će ih pratiti.

 • Digitalni multimetri

  Digitalni multimetri su elektronski merni instrumenti koji se uglavnom koriste za merenje jačine struje ili napona, naizmeničnog ili jednosmernog. Takođe se koriste za merenje otpora, testiranje dioda. Vrednosti merenja se prikazuju na ekranu uređaja. Pojedini digitalni multimetri imaju razne korisne opcije kao što je True RMS, merenje kapacitivnosti, frekvencije, provodljivosti. Multimetri se mogu koristiti u radu sa elektroinstalacijama kao i u popravci električne opreme. Najpoznatiji proizvođači digitalnih multimetara su: Fluke, PeakTech, Flir, Extech itd.

 • Amper klešta

  Amper klešta su neizostavni deo opreme za električare. Zahvaljujući njihovom kompaktnom dizajnu amper kleštima se lako može upravljati jednom rukom. Koristeći ove uređaje lako možete testirati ispravnost elektroinstalacija i električne opreme. Ovi merni instrumenti su široko u upotrebi od strane profesionalaca u poslovima održavanja i servisiranja, primera radi u elektromotrima se može pojaviti struja od 100A stoga amper klešta mogu sprečiti oštećenje i služiti kao prevencija.

 • Panelmetri

  Panelmetri su specijalni uređaji projektovani za merenje struje, napona, otpornosti, temperature i vlažnosti. Za razliku od prenosnih mernih uređaja panelmetri se trajno montiraju na uređaj gde se vrši merenje. Koriste se u slučajevima kada je potrebno obezbeđivanje da određene vrednosti ne prelaze dozvoljeni opseg važenja. Kao primer možemo navesti da se panelmetri koriste u svrhu testiranja mernih uređaja.

 • Testeri

  Kada pričamo o testerima govorimo o uređajima kojima testiramo određene veličine. Neki od testera u ovoj grupi su: testeri napona, testeri kablova, testeri instalacija i testeri magnetnog polja.

 • Merenje snage

  U uređaje za merenje snage ubrajamo analizatore snage i strujomere. Analizator snage može vršiti analizu snage, naizmeničnog napona, jednosmerne i naizmenične struje, frekvencije i otpornosti. Strujomere koristimo za precizno merenje potrošnje električne energije uređaja i na osnovu toga može odrediti cenu potrošene električne energije električnih uređaja.

 • Laboratorijska oprema

  U grupu proizvoda pod nazivom laboratorijska oprema ubrajamo: osciloskope, spektralne analizatore, generatore funkcija, frekvencmetre, laboratorijske multimetre i laboratorijska napajanja.