Merenje temperature
Kategorije proizvoda
  • Termovizija

    Kritične temperature, curenje iz vodovodnih cevi, slomljena brava na prozorima i vratima ili neispravne električne komponente se veoma lako mogu otkriti sa IR kamerama a samim tim i problem koji može nastati zbog toga se može veoma brzo rešiti. One mogu otkriti greške u kablovima i cevima pouzdano kao i neujednačenu distribuciju toplote na primer u podnom grejanju ili gubitak toplote preko fasade.

  • Beskontaktno merenje temperature

    Izvedite merenje sa bezbedne udaljenosti pomoću beskontaktnog merenja temperature . Nemojte se opeći na motor, ili rizikovati da hladan ili vruć vazduh dune ka vašem licu, verujte jednom od uređaja kojima možete izmeriti temperaturu sa sigurne udaljenosti.

  • Kontaktno merenje temperature

    Široka primena uređaja za merenje temperature uključuje i njihovu upotrebu kao senzore merenja. Kontaktno merenje temperature obuhvata proizvode raznih proizvođača među kojima su: Fluke termometri, PeakTech termometri, Ahlborn senzori i termometri kao i transmiteri DeltaOhm. Svi uređaji za merenje temperature nude visoku preciznost u merenju i jednostavno korišćenje.