Kleme
Kategorije proizvoda
  • Kleme print

    U ovoj potkategoriji možete pronaći veliki izbor klema koje služe za povezivanje žica i kablova istog ili različitog poprečnog preseka i omogućavaju lako stvaranje i raskidanje veze. Koriste se za uštedu prostora i omogućavaju jasan pregled priključaka. Prilikom montiranja na štampane ploče omogućavaju pouzdane veze sa drugim priključcima.

  • Konektori za klemu

    Pogledajte našu ponudu konektora za klemu. U ponudi imamo konektore za kleme za kablove i konektore koji se montiraju na štampanu ploču. Konektori za kleme u našoj ponudi mogu biti: 2-polni, 3-polni, 4-polni, 5-polni i 6-polni.

  • Luster kleme

    Kleme imaju raznovrsno područje primene. Jedna od mogućih primena jeste u tehnologiji gradnje za distribuciju kablova za sve vrste osvetljenja. Za to se uobičajeno koriste luster kleme.