Osnovne komponente
Kategorije proizvoda
  • HDD

    HDD ili Hard Disk Drive je elektromehanički uređaj za trajno čuvanje podataka koji po potrebi čita određeni deo memorije i prosleđuje ga dalje na obradu. Bitna razlika ovog tipa memorije jeste što nakon prekida napajanja podaci ostaju sačuvani na disku za razliku od RAM memorije kod koje se podaci gube. Možemo vam ponuditi hard diskove od dva velika proizvođača: Seagate i Western Digital.