Pasivne elektronske komponente
Kategorije proizvoda
 • Otpornici

  Otpornici služe za stvaranje omskog otpora u električnim kolima, čime obezbeđujemo napon potreban da bi kroz žicu tekla određena struja. To omogućava da se snaga električne struje bude ograničena ili da se napon raspodeli u električnom kolu, čime bi se na primer omogućilo podešavanje jačine zvuka zvučnika. Najpopularniji i najčešće korišćeni otpornici su carbon film, metal film otpornici, smd otrpornici. Pored navedenih u ovoj kategoriji možete pronaći i keramičke i promenljive otpornike, otporne mreže, NTC otpornike i varistore.

 • Kondenzatori

  Kondenzatori se sastoje od dve provodne površine okrenute jedna ka drugoj, između kojih se nalazi izolator u vidu dielektrika. Tako kondenzatori imaju sposobnost da skladište električnu energiju. Informacije o sposobnosti skladištenja kondenzatora izražena je u Faradima(F) i zove se kapacitivnost. Tehnički kondenzatori su potrošači jednosmerne struje (DC) dok se pune. Kada se potpuno napuni ili isprazni postaje izvor napona. Zato se kondezatori koriste tamo gde se jednosmerna struja mora održavati ili odvojiti od naizmenične struje (AC), ili kada se smetnje moraju otkloniti iz električnog kola. Ovo je naročito bitno za digitalnu tehnologiju, na primer kod računara.

 • Kvarc

  Najbitnija upotreba kvarca jeste u izradi kvarcnih ili kristalnih oscilatora a to je električni sklop koji koristi mehaničku rezonanciju vibracije kristala kako bi stvorio električni signal vrlo precizne frekvencije. U našoj ponudi imamo: kvarc kristale i kvarc oscilatore.

 • Rezonatori

  Rezonatori su keramičke elektronske komponente koje se sastoje od komada piezoelektričnog keramičkog materijala sa dve ili više metalnih elektroda. Mogu se koristiti kao izvor taktnog signala za digitalna kola, kao što su mikroprocesori, gde tačnost frekvencije nije kritična.

 • Osigurači i kućišta

  Ako struja unutar električnog kola prekorači određenu vrednost za određeno vreme, svi spojeni delovi mogu biti oštećeni. Da ne bi došlo do ovakvog scenarija koristi se zaštita od prevelike struje čiji je zadatak da prekine napajanje električnog kola pre bilo kakvog oštećenja. Uređaj koji koristimo u tu svrhu je osigurač. Osigurači sadrže topljivu žicu koja se istopi ukoliko dođe do prekomerne struje i na taj način prekida kolo. U takvim slučajevima osigurač mora biti zamenjen.

 • Induktivnosti

  Induktivnosti poseduju fiksnu ili podesivu vrednost induktivnosti što je određeno brojem okreta žice u zavojnici kao i samim materijalom jezgra. Induktivnosti se primenjuju u obradi signala, kao i u oblasti napajanja za električne i elektronske uređaje.

 • Transformatori

  Uloga tranformatora je da služi kao regulator struje za povećavanje ili smanjivanje napona naizmenične struje u različitim mašinama. Obično se sastoje od magnetnog kruga sa čeličnim jezgrom od gvožđa ili ferita. Žičani provodnici najmanje dva različita kola su mnogo puta omotani oko ovog jezgra. Primenjuju se u gotovo svim elektronskim uređajima u kojima je potrebno pretvoriti napon električne mreže u odgovarajući radni napon.