Osigurači stakleni 5x20
Kategorije proizvoda
  • Osigurači stakleni 5x20 brzi

    Osigurači stakleni 5x20 brzi su pogodni za digitalne merne uređaje ili prigušivače. Kontakti ovih osigurača su od niklovanog mesinga. Radni napon osigurača je 250V dok se maksimalna jačina struje kreće od 0.05A do 16A.

  • Osigurači stakleni 5x20 tromi

    Osigurači stakleni 5x20 tromi su konstruisani tako da se osigurač nalazi u transparentnoj staklenoj tubi čiji su kontakti od niklovanog mesinga. Radni napon osigurača je 250V, maksimalna jačina struje je od 0.063A do 16A.