Prekidači

Kategorije proizvoda
 • Kipp prekidači

  Posebni geometrijski oblik aktivirajućih elemenata tj. poluga razlikuje kipp prekidače od taster prekidača. Karakterističan oblik poluge je idealan za ručno mehaničko prebacivanje. Ovi prekidači imaju veoma široku primenu kao što je prekidač sa polugom na električnim gitarama za izbor zvuka koji se zaključavaju u određeni položaj do prekidača koji se odmah nakon pokretanja vraćaju u početni položaj kao npr. ručni brojači.

 • Wipp prekidači

  Wipp prekidači su karakteristični po tome što se aktiviraju pritiskom na dugme koje prelazi u drugo stanje nakon što se čuje zvuk poput klika. Ovaj tip prekidača se koristi za izbor snage električne opreme ili za izbor željenog režima rada. Ovi prekidači često imaju na sebi obeležja poput brojeva ili imaju svetlosne indikatore i na taj način jasno stavljaju do znanja da li je prekidač uključen ili ne. Imaju veliku primenu na kućnim aparatima.

 • Mikro prekidači

  Pritisak na prekidač mikro prekidača aktivira ili deaktivira električno kolo. Mikro prekidači zahtevaju mali prostor i odlikuju se dugim radnim vekom. Ovi prekidači se često koriste u vratima ili mikrotalasnim pećnicama gde ovaj prekidač proverava da li su vrata otvorena ili zatvorena.

 • Taster prekidači

  Taster prekidači se aktiviraju ručnim pritiskanjem dugmeta. Zahvaljujući jednostavnom i brzom načinu aktiviranja ovi prekidači se koriste pre svega za uključivanje i isključivanje električnih kola npr. kao prekidač za hitno isključivanje. Dostupni su u različitim oblicima i bojama i primenjuju se u mnogim oblastima kao što su npr. štampane ploče.

 • DIP prekidači

  DIP prekidači su prekidači koji imaju klizne kontakte. Ovaj oblik prekidača svoju primenu ima u elektronskim uređajima. Njihova glavna funkcija je uključivanje i isključivanje uređaja, ali i blokiranje i oslobađanje.

 • Klizni prekidači

  Klizni prekidači su mehanički prekidači koji se aktiviraju pomoću kliznog kontakta. Ova vrsta prekidača se uobičajeno nalazi u malim elektronskim uređajima. Klizni prekidači se koriste npr. u igračkama i audio uređajima.

 • Prekidači rotacioni

  Za rotacione prekidače status prekidača se određuje mehaničkim rotacionim kretanjem. Rotacioni prekidači omogućavaju uključivanje i isključivanje električnih kola. Ovi prekidači se koriste npr. u radio uređajima ili mernoj opremi. Neke od verzija ovih prekidača poseduju bravu sa ključem i takvi prekidači se koriste za bezbednost uređaja ili alarmnih sistema. Brava osigurava da samo ovlašćena osoba može aktivirati prekidač. Ovi prekidači se najviše upotrebljavaju kao prekidači za paljenje automobila ali imaju svoju primenu i u drugim oblastima, npr. proizvodna linija, laboratorije itd.

 • Beskontaktni prekidači

  Beskontaktni prekidači predstavljaju tip prekidača koji funkcioniše bez provodnih kontakata za prekid ili kompletiranje električnog kola. Umesto toga koriste drugi princip rada koji se zasniva na korišćenju magneta, transpondera, induktora ili slično, za otkrivanje situacije u kojoj treba prekinuti napajanje. U našoj ponudi iz ove kategorije možete pronaći laserski prekidač sa predajnikom i prijemnikom.

 • Kontrolni prekidači

  Kontrolni prekidači uglavnom imaju dva ili više položaja koji služe za otvaranje odnosno zatvaranje kontrolnih električnih kola. Obično se montiraju na kontrolne ploče ili panele i koriste se u sistemima za automatsko i daljinsko upravljanje.