Tranzistori
Kategorije proizvoda
 • Bipolarni tranzistori

  Bipolarni tranzistori su vrsta tranzistora sa pojačavačkim i prekidačkim osobinama. Bipolarni tranzistor je aktivna elektronska komponenta sa tri izvoda, napravljen je od dopiranog poluprovodnog materijala i može da pojača ili prekida električne signale kola. Dobili su svoje ime po tome što su glavni nosioci naelektrisanja kod ove vrste tranzistora elektroni i šupljine.

 • FET

  FET je tranzistor sa efektom polja koji koristi električno polje kako bi kontrolisao oblik i time električnu provodljivost kanala tranzistora jednog tipa nosioca naelektrisanja u poluprovodničkom materijalu.

 • IGBT

  IGBT je vrsta bipolarnog tranzistora sa izolovanim gejtom. IGBT je poluprovodnički uređaj sa tri izvoda koji se primarno koristi kao elektronski prekidač koji je tokom svog razvoja kombinovao visoku efikasnost i brzo prebacivanje.

 • RF nisko signalni tranzistori

  RF nisko signalni tranzistori koje imamo u ponudi imaju napone koji se kreću u vrednostima od 12V pa do 30V, dok se maksimalna jačina struje kreće u opsegu od 0.025A do 0.1A, a snaga od 0.5W do 2W. Kućišta u kojima možete naći RF nisko signalne tranzistore koje imamo u ponudi su: TO92, SOT223, SOT23.