Fiksni otpornici
Kategorije proizvoda
 • Otpornici carbon film

  Otpornici carbon film su fiksni otpornici. Cilindričnog su oblika sa aktivnim otpornim materijalom na površini cilindra. Konstruisani su tako da se oko keramičkog nosača nalazi tanak sloj čistog ugljen-filma koji predstavlja otporni materijal. Metalni priključak je izveden uz osu cilindra na svakoj strani.

 • Otpornici metal film

  Metal film otpornici imaju čvrsto telo od keramike ili drugog materijala otpornog na temperaturu. Konstruisani su tako da na keramičko jezgro se nanosi tanak sloj metal-filma što je najčešće legura nikl-hroma(NiCr). Otpor zavisi od debljine metal-filma, deblji sloj filma kao rezultat daje manji otpor.

 • Otpornici keramički

  Otpornici keramički mogu izdržati visoku energiju i visok napon pri velikim temperaturama i srećemo ih kod uređaja ili opreme koji poseduju zaštitu od visokog napona kao što su trafo stanice i pri suzbijanju visoke frekvencije.

 • Otpornici za montažu na hladnjak

  Neki od otpornika su predviđeni za montažu na hladnjak. Upravo u ovoj kategoriji imamo takve otpornike u ponudi sa različitim vrednostima za snagu i toleranciju.

 • Otpornici SMD

  Otpornici SMD se montiraju direktno na štampanu ploču. Pogodni su za upotrebu u proizvodnji elektronske opreme. Kod SMD otpornika ne postoji induktivnost koja se inače može pojaviti kod drugih vrsta otprornika, takođe nema elektromagnetnih efekata koji bi uticali na druge komponente. Koriste se pretežno u industrijskoj i automobilskoj elektronici gde su moguće visoke temperature i pojava gubitka energije, kao što je na primer pretvaranje električne energije u mehaničku energiju za motore.