Kvarc
Kategorije proizvoda
  • Kvarc kristali

    Kvarc kristali koriste veoma dobru osobinu kvarca kako bi se dobio električni signal vrlo precizne frekvencije i možemo ponuditi kvarc kristale koji imaju frekvencije u vrednostima između 500kHz pa sve do 49.860MHz.

  • Kvarc oscilatori

    Kvarcni kristal koji se koristi u kvarcnom oscilatoru je tanak komad rezanog kvarca sa dve paralelne metalizirane površine koje kreiraju električne veze. Fizička veličina i debljina komada kristala kvarca je veoma bitna jer utiče na konačnu ili osnovnu frekvenciju oscilacija. Frekvencija kvarc oscilatora u našoj ponudi kreće se od 4MHz do 50MHz, sa radnim naponom od 5VDC. Upakovani su u kućište tipa DIL14.