Merenje napona i snage struje - sve što treba da znate

testeri

 

Kupili ste tester i sada ste kao profesionalni električar ili neko ko popravlja po kući, spremni da proveravate struju. Merenje struje, bez obzira da li koristite tester napona ili ispitivač za struju, uključuje određene postupke.


Iako su u pitanju sofisticirani uređaji, nije ni svaki od njih napravljen da bude isti ili vrši iste funkcije. Zato treba krenuti od toga šta su i kako rade uređaji za merenje napona i snage struje.

 

 

Šta su električni testeri?

Električni testeri su uređaji koji služe za brojne funkcije, u prvom redu merenje napona i snage struje. U okviru klasifikacije ovih uređaja postoje različiti tipovi testera, od onih koji služe merenju napona, magnetnih polja, LED nijansi, do merenja ispravnosti instalacija.

Uz to, njihov kvalitet i preciznost zavise od toga kog je kvaliteta sam tester, pa tako mogu služiti i za neke finije ili grublje radove.

Za potrebe ovog teksta, zamislimo da ste uzeli neki klasičan model i recimo da ste ga tek otpakovali.

Pre nego što počnete sa njegovom upotrebom, korisno je podsetiti se sledećeg.

 

 

Šta je struja, a šta napon?

Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanih čestica (elektrona), i to iz pravca nižeg, ka pravcu višeg električnog potencijala.

Upravo tu razliku u električnom potencijalu predstavlja napon, i on se izražava u voltima. 

 

 

Šta je visoki, a sta niski napon struje?

Niski napon obično imaju kućni uređaji poput baterija za široku upotrebu, adaptera, akumulatora, kao i gradska električna mreža. Srednji napon (od 1 – 35 KV) imaju industrijski potrošači, a visok napon je onaj preko 35 KV.

 

 

Tester napona

Tester napona je ime koje mu sada dajemo jer je to namena sa kojom smo i kupili uređaj. Pre nego što počnete da ga koristite morate proveriti da li je uređaj ispravan.

Dakle, kada kupite uređaj i otpakujete ga, prvo što morate da proverite jeste da li uređaj radi kako treba. Ukoliko koristite uređaj a niste sigurni u njegovu ispravnost, može se desiti da doživite strujni udar u trenutku kada ponovo pustite struju u kuću.

Sa svakim uređajem dolazi i vodič, tj. uputstvo kako utvrditi da li je on ispravan i kako koristiti njegove osnovne funkcije. Dobro se upoznajte sa osnovnim funkcijama testera, pa tek onda pređite na ispitivanje struje.

Tester napona PeakTech

 

 

Kako se koristi ispitivač za struju?

Ispitivač za struju, kako samo ime kaže, jeste tip testera koji služi za istoimenu radnju. Pre nego što krenete sa korišćenjem uređaja obavezno osigurajte radno mesto.

Najčešće to uključuje proveru da ništa nije oštećeno i da je mesto gde ćete koristiti uređaj u potpunosti suvo. Tek tada možete pristupiti merenju.

U najvećem broju slučajeva obavlja se merenje snaga struje u utičnici i to tako što se deo uređaja gura u sam šteker. Nakon toga, u zavisnosti od modela, uređaj će vam pokazati da li struje ima ili ne.

Kod najprostijih modela postoji lampica koja zasvetli kada struja postoji u instalaciji ili uređaju. Međutim, postoje i napredniji uređaji koji mogu dati bolja, preciznija i tačnija očitavanja koje vam mogu otkriti više o samoj instalaciji.

 

 

Merenje struje - zašto se vrši?

Merenje uključuje proveravanje ne samo ispravnosti instalacije ili štekera. Ono vam može otkriti i da li struja normalno protiče, da li ima opterećenja na mreži, kolika je jačina struje u tom uređaju ili instalaciji, i još mnogo toga. Sve zavisi od modela koji koristite, pa će tako i performanse i mogućnosti biti različite.

Od vas zavisi koja je svrha korišćenja testera. Primera radi, možete samo testirati instalaciju. Sa druge strane, možete obaviti precizno merenje napona, snagu struje, kao i uvideti da li ima prekida u strujnom kolu tu gde koristite tester.

Kada je merenje završeno, preostaje vam da napravite potrebne popravke kako biste uređaje u vašem domaćinstvu ili radnom mestu učinili sigurnim i operativnim.

 

 

Odlaganje i ponovno korišćenje testera

Završili ste korišćenje uređaja i sada je vreme da proverite da li je ugašen. Pre toga, ukoliko je napredni uređaj u pitanju, potrebno je i da proverite da li su svi programi ugašeni. Dakle, ugasite uređaj u potpunosti i odložite ga u njegovu kutiju do naredne upotrebe.

Pre kupovine testera potrebno je da razmislite o još jednoj stvari – kvalitetu uređaja. Najbitnije je da nabavite kvalitetan tester. Pogledajte testere iz naše ponude i izaberite po svojoj meri onaj koji najviše odgovara vašim potrebama.