Merenje napona i snage struje - sve što treba da znate

Kupili ste tester, i sada kao profesionalni električar ili neko ko popravlja po kući, spremni ste da proveravate struju. Merenje struje, bez obzira da li koristite tester napona ili ispitivac struje, uključuje određene postupke.

Iako su u pitanju sofisticirani uređaji, nije ni svaki od njih napravljen da bude isti, ili vrši iste funkcije. Zato, treba krenuti od toga šta su i kako rade ovi uređaji.

 

testeri

 

Šta su električni testeri


Električni testeri su uređaji koji služe za brojne funkcije, u prvom redu merenje napona i snage struje. U okviru klasifikacije ovih uređaja postoje različiti tipovi testera, koji mogu da vrše različite funkcije.

One mogu da uključuju sve od merenja napona, magnetnih polja, LED nijansi, do merenje ispravnosti instalacija. Uz to, njihov kvalitet i preciznost zavisi i od toga kog je kvalitet sam tester, pa tako mogu služiti za neke finije ili manje fine radove.

Na kraju krajeva, za potrebe ovog teksta, zamislimo da ste uzeli neki klasičan model. Recimo da ste ga tek otpakovali.

 

Tester napona


Tester napona je pred vama. Ovo ime mu sada dajemo jer je to namena sa kojom smo i kupili uređaj. Kada je pred nama, prvo moramo da vidimo da je uređaj ispravan i da radi.

Dakle, kada kupiti uređaj i otpakujete ga, prvo što morate da proverite jeste da uređaj radi kako treba. Sa svakim uređajem dolazi i vodič ili uputstvo za to kako koristiti osnovne funkcije uređaja, i kako videti da li je ispravan.

Uvek, i pre svega, mora se utvrditi ispravnost uređaja. Ukoliko koristite uređaj, a niste sigurni da li je ispravan, može se desiti da se povredite, u smislu da doživite strujni udar, u trenutku kada ponovo puštate struju u kuću.

Pre bilo čega, uvek proverite da li znate koje su osnovne funkcije i funkcionalnosti uređaja. Kada ste sigurni da je to tako, i kada znate da možete da rukujete uređajem, možete da pređete na ispitivanje struje.

 

Ispitivač struje


Ispitivac struje, kako mu ime nalaže, jeste tip testera koji služi za istoimenu radnju. Kada ste spremni da pristupite tome, ostaje da osigurate radno mesto.

Najčešće to uključuje da osigurate da ništa nije oštećeno, i da mesto gde ćete koristiti uređaj bude suvo. Sada, kada znate kako se uređaj koristi, pristupite radu i merenju.

U najvećem broju slučajeva postoji deo uređaja koji se gura u šteker ili instalaciju. Nakon toga, u zavisnosti od modela, uređaj će vam pokazati da li ima ili nema struje.

Kod najprostijih modela postoji lampica koja zasvetli kada struja postoji u instalaciji ili uređaju. Međutim, postoje i napredniji uređaji koji mogu dati bolja, preciznija i tačnija očitavanja koje vam mogu otkriti više o samoj instalaciji.

 

Merenje struje


Merenje struje uključuje proveravanje ne samo ispravnosti instalacije ili štekera, ili nečeg drugog što u sebi ima struju. Merenje vam može otkriti da li struja normalno protiče, da li ima opterećenja na mreži, kolika je jačina struje u tom uređaju ili instalaciji, i još mnogo toga.

Sve zavisi od modela koji koristite, pa će tako i performanse i mogućnosti biti potpuno drugačije. Time, merenje struje postaje potpuno drugi doživljaj u zavisnosti od uređaja koji koristite.

Naravno, sve se svodi na to koja je svrha korišćenja testera. Primera radi, možete samo testirati instalaciju. Sa druge strane, možete dobiti tačan napon, snagu struje, kao i uvideti da li ima prekida u strujnom kolu tu gde koristite tester.

Tako, kada je merenje završeno, možete napraviti potrebne ispravke da uređaji u vašem domaćinstvu ili radnom mestu budu sigurni i operativni. Ostaje samo da pravilno odložite uređaj.

 

Odlaganje i ponovno korišćenje


Sada je vreme da proverite da li je uređaj ugašen. Pre toga, ukoliko je napredni uređaj u pitanju, potrebno je i da proverite da li su svi programi ugašeni. Ukoliko nije, samo ga odložite i postarajte se da je ugašen.

Odložite ga u njegovu kutiju, gde ćete ga čuvati do naredne upotrebe.

Pre kupovine testera potrebno je da razmislite o još jednoj stvari – kvalitetu uređaja. Najbitnije je da nabavite kvalitetan tester. Pogledajte testere iz naše ponude i izaberite po svojoj meri onaj koji najviše odgovara vašim potrebama.