Laboratorijska oprema
Kategorije proizvoda
 • Osciloskopi

  Osciloskopi služe za prikazivanje promene napona u toku vremena na ekranu uređaja. Osciloskopi su jedan od najvažnijih mernih uređaja u elektrotehnici i koriste se u laboratorijama, proizvodnji ili po potrebi na licu mesta pri nekoj popravci ili servisiranju. Digitalni osciloskopi nude razne automatske funkcije za merenje frekvencije, srednjih vrednosti, vremena rastućih i opadajućih vrednosti. Matematičke funkcije se koriste da bi izvršile izračunavanje na samom uređaju. Interfejsi kao što su LAN, VGA i USB se mogu koristiti za povezivanje sa računarom ili na mrežu.

 • Spektralni analizatori

  Spektralni analizatori prikazuju signal u frekvencijskom opsegu na ekranu koji se nalazi na uređaju. Ovo može pokazati kvalitet signala mobilnih mreža. Opremljeni su različitim interfejsima kao što su: USB i priključak za štampač, tako da se vrednosti mogu sačuvati, odštampati i na kraju se može izvršiti procena dobijenih rezultata.

 • Generatori funkcija

  Generatori funkcija periodično proizvodi električne signale koji se koriste za proveru električnih kola. Na primer generatore funkcija možemo koristiti za proveru funkcionisanja pojačavača i filtera.

 • Frekvencmetri

  Frekvencmetri su dizajnirani za merenje frekvencije električnih signala poput linijske, niske i visoke frekvencije oscilatora i radio predajnika. U kombinaciji sa različitim senzorima mogu se meriti frekvencije mehaničkih vibracija, brzine, trajanja i drugih fizičkih procesa.

 • Laboratorijski multimetri

  Laboratorijski multimetri su merni instrumenti sa digitalnim ekranom koji vrše različita merenja sa visokom preciznošću. Kako se radi o multimetru nudi merenje naizmenične i jednosmerne struje i napona a pored toga dodatno može posedovati i opcije za merenje otpornosti, frekvencije i kapacitivnosti.

 • Laboratorijska napajanja

  Imati odgovarajuće napajanje za određeni uređaj je od krucijalne važnosti. Zato izaberite laboratorijsko napajanje koje je prilagođeno određenim potrebama koje će zadovoljiti vaše zahteve.

 • Logički analizatori

  Logički analizator je elektronski instrument koji hvata i prikazuje više logičkih signala iz digitalnog sistema ili digitalnog kola. Logički analizator može da konvertuje snimljene podatke u vremenske dijagrame, može odraditi dekodiranje protokola, može da prati promene stanja kod mašina, kodove operacija ili može da korelira operacijske kodove sa softverom na nivou izvora.