Akumulatorske (punjive) baterije
Kategorije proizvoda
  • Baterije punjive Li-ion

    Baterije punjive Li-ion obezbeđuju prenosnu električnu energiju i primenu nalazi kao izvor napajanja elektronskih uređaja kao što su mobilni telefoni, tableti i prenosni računari. Osim prethodno nabrojanih primena Li-ion baterije se mogu koristiti i kao napajanje za medicinsku opremu, električnih automobila i pojedinih električnih alata.

  • Baterije punjive Ni-Mh

    Baterije punjive Ni-Mh su bolji izbor baterije za većinu elektronskih uređaja od Ni-Cd baterija koje sadrže kadmijum visoko toksičan teški metal koji može štetno uticati na okolinu ukoliko se nakon upotrebe ne odlaže pravilno. Ni-Mh baterije takođe imaju i veći kapacitet od Ni-Cd baterija istih dimenzija. Najrasprostranjenije Ni-Mh baterije su u AA veličini ali kod nas možete pronaći i Ni-Mh baterije u drugim veličinama kao što su: AAA, blok i CDMA.