Tantal

Kategorije proizvoda
  • Tantal kondenzatori

    Tantal kondenzatori su specijalni elektrolitski kondenzatori gde je anoda napravljena od tantala. Kao i svi kondenzatori ovog tipa odlikuje se jako malim dimenzijama sa velikim kapacitetom i niskim serijskim otporom. Upravo to je razlog zbog koga imaju primenu kao kondenzatori u mobilnim telefonima, digitalnim fotoaparatima kao i drugim manjim elektronskim uređajima. Njihov elektrolit (mangan-dioksid) koji formira katodu nije tečan već čvrst. Iz tog razloga tantal kondenzatori imaju veoma dug radni vek.

  • Tantal SMD kondenzatori

    Tantal SMD kondenzatori se koriste u slučajevima kada želimo veći kapacitet od onog koji možemo obezbediti keramičkim kondenzatorima. Tipovi kućišta koje imamo u ponudi su: A, B, C i D.