LED trake (kotur 5m)
Kategorije proizvoda
 • LED trake bele-hladne (5500-6500K) - kotur 5m

  LED trake bele-hladne (5500-6500K) koriste dva tipa dioda i to: LED 5050 SMD i LED 3528 SMD. Radni napon je 12VDC, snaga se kreće od 4.8W/m (24W/5m) do 14.4W/m (72W/5m) sa radnom jačinom struje u vrednosti od 440mA/m do 1200mA/m. Broj dioda po metru je od 30 do 60, dužina trake je 5m a širina je u zavisnosti od trake od 10mm do 50mm.

 • LED trake bele-neutralne (4000-4300K) - kotur 5m

  LED trake bele-neutralne (4000-4300K) koriste LED 5050 SMD. Radni napon je 12VDC dok je radna jačina struje 1200mA/m, sa snagom od 14.4W/m. Broj dioda po metru je 60, dužina trake je 5m, širina trake je 10mm.

 • LED trake bele-tople (2700-3500K) - kotur 5m

  LED trake bele-tople (2700-3500K) su trake koje koriste dva tipa dioda: 3528 SMD i 5050 SMD, broj dioda se kreće od 60 do 120 dioda po metru. Radni napon je 12VDC, snaga je od 4.8W/m (24W/5m) do 14.4W/m (72W/5m) a radna jačina struje se kreće od 400mA/m do 1200mA/m. Dužina trake je 5m a širina je od 8mm do 10mm u zavisnosti od trake.

 • LED trake plave - kotur 5m

  LED trake u ovoj potkategoriji su plave boje, tip dioda koje se koriste su LED 3528 SMD, sa 66 dioda po metru, radnim naponom od 12VDC, snage 5.28W/m, radnom jačinom struje 440mA/m sa dužinom trake 5m i širinom 8mm.

 • LED trake zelene - kotur 5m

  LED trake zelene koriste LED 3528 SMD tip dioda. Dužina trake je 5m, širina je 8mm i ima 66 dioda po metru. Radni napon je 12VDC, jačina struje 440mA/m dok je snaga 5.28W/m.

 • LED trake crvene - kotur 5m

  LED trake crvene su dužine 5m i širine 8mm. Broj dioda po metru je 66 a tip dioda koje su na ovim trakama je LED 3528 SMD. Radna jačina struje je 440mA/h, radni napon je 12VDC sa snagom 5.28W po metru.

 • LED trake žute - kotur 5m

  LED trake u ovoj potkategoriji koriste LED 3528 SMD tip dioda. Dužina trake je 5m, širina 8mm, i na traci je 66 dioda po metru a boja koju emituju diode je plava. Radni napon je 12VDC, radna jačina struje je 440mA po metru a snaga je 5.28W po metru.

 • LED trake RGB - kotur 5m

  LED trake verzije RGB (crvena, zelena, plava) koriste LED 5050 SMD tip dioda. Broj dioda po metru se kreće od 30 do 60, dužina trake je 5m, širina je 10mm. Radni napon je 12VDC sa radnom jačinom struje u vrednostima između 600mA/m do 1200mA/m. Snaga LED traka RGB se kreće od 7.2W do 14.4W po metru.

 • LED trake UV - kotur 5m

  LED trake UV (ultraljubičasta) je traka na kojoj su diode tipa LED 5050 SMD. Radni napon je 12VDC, snaga je 14.4W po metru a radna jačina struje je 1200mA po metru. Dužina trake je 5m a broj dioda po metru je 60.