Zener diode
Kategorije proizvoda
 • Zener diode 1/2W

  U ponudi imamo zener diode snage 0.5W čiji se napon kreće od 2.7V do 39V sa tolerancijom napona od ±20%. Zener diode iz ove potkategorije su upakovane u kućište DO35.

 • Zener diode SMD 1/2W

  U ovoj potkategoriji možete pronaći zener diode SMD snage 0.5W čiji se napon kreće od 2.4V do 36V sa tolerancijom napona ±5%. Tipovi kućišta u koje su smeštene SMD zener diode koje imamo u ponudi su: SOT23 i minimelf.

 • Zener diode 1.3W

  Zener diode u ovoj potkategoriji su snage 1.3W, dok im se napon kreće u opsegu od 3.3V do 4.3V sa tolerancijom napona od ±10%. Zener diode snage 1.3W koje imamo u ponudi su upakovane u kućište DO41.

 • Zener diode 2W

  Možemo vam ponuditi zener diode snage 2W, sa naponom u intervalu od 5.6V do 313V sa tolerancijom napona od ±5%. Diode u našoj ponudi su smeštene u kućište tipa DO41.