Tinol (legure kalaja)
Kategorije proizvoda
  • Tinol žica Elsold

    Tinol žica Elsold za lemljenje se već decenijama uspešno koristi u elektronici i omogućava istovremenu upotrebu lema i fluksa na spojeve za lemljenje. Uprkos razvoju lemnih pasti tinol žica i dalje ima značajno mesto i poželjnije su za upotrebu kada se radi o ručnom lemljenju i automatskom lemljenju.

  • Tinol žica ostalih proizvođača

    Tinol žica ostalih proizvođača čini grupu proizvoda sa kojima sigurno dobijate kvalitet, funkcionalnost i progresivnost. Od proizvođača trenutno u ponudi imamo Stannol, Fixpoint i Fluitin tinol žice.

  • Tinol šipke

    Povećana minijaturizacija, stroži zahtevi u pogledu dugoročne pouzdanosti složenih elektronskih komponenti kao i odgovarajuće proširene karakteristike performanse traže najviše zahteve u pogledu kvaliteta lemljenja. Zato se tinol šipke proizvode od pažljivo odabranih osnovnih metala. Imaju široku primenu kao što su: lemljenje za mašine, visokotemperaturno lemljenje, specijalno lemljenje (legure niske temperature).