Keramički SMD kondenzatori

Kategorije proizvoda
  • Keramički SMD 0805 kondenzatori

    Keramički SMD 0805 kondenzatori su dostupni sa različitim vrednostima kapacitivnosti, naponima i drugim parametrima zbog upotrebe različitih keramičkih dielektričnih materijala.

  • Keramički SMD 1206 kondenzatori

    Možete odabrati keramičke SMD 1206 kondenzatore koji su odgovarajućih karakteristika koje su vama potrebne kao što su: kapacitet, temperaturne karakteristike i radnog napona itd. Izbor prilagodite svrsi za koju vam je kondenzator potreban u kolu.