Poluprovodnici
Kategorije proizvoda
 • Diode

  Diode su osnovni uređaji u tehnologiji poluprovodnika. Njihova posebna struktura, koja suprotstavlja različito nabijene poluprovodničke materijale tako da su u međusobnom kontaktu, omogućava struji da se neomatano kreće samo u jednom pravcu. Nijedna struja ne teče u suprotnom pravcu. Zbog ove karakteristike diode se često koriste kao ispravljačke diode. U ponudi se nalaze standardne diode, šotki diode, zener diode, diodni mostovi i supresori.

 • Tiristori

  Tiristor je elektronska komponenta kod koje je standardno struja blokirana u oba smera. Tiristor postaje provodljiv samo kada se električni impuls inicira kontrolnom elektrodom. Svoju primenu imaju pri kontrolisanju električnih motora kod npr. usisivača, mešalica ili električnih bušilica.

 • Triaci/diaci

  Kada su u pitanju kućni i električni aparati, dimeri i u raznim drugim situacijama potrebni su tiristori ali i triaci. O triacima se može misliti kao o dvostrukim tiristorima ali za razliku od tiristora pogodni su za rad u strujnim kolima sa naizmeničnom strujom. Dijak je po svojoj funkcionalnosti sličan diodama. On postaje provodljiv tek kada se postigne određen napon između dva izvoda. Funkcionišu kao jednostavni prekidač naizmenične struje i koriste se u električnim kolima za paljenje triaka.

 • Poluprovodnički moduli

  Poluprovodničke module koji sadrže tiristore i diode možemo ponuditi u naponskom opsegu od 1200V do 1800V i sa strujom koja se kreće od 30A pa sve do 700A.

 • Integrisana kola

  Integrisana kola predstavljaju skup elektronskih komponenata uglavnom tranzistora koji sastavljaju složeno kolo objedinjeno na jedinstvenoj podlozi i spremno za ugradnju u složenije sisteme ali kao jedinstvena elektronska komponenta. Mreža komponenti koje sačinjavaju integrisano kolo standardno se nalazi u središtu integrisanog kola i zove se čip.

 • Tranzistori

  Tranzistori su u suštini dvostruke diode koje se koriste za kontrolu električnog napona i struje, uglavnom pri niskim vrednostima. U ponudi imamo sledeće vrste tranzistora: bipolarni tranzistori, FET, IGBT i RF nisko signalne tranzistore.

 • Optoelektronika i displeji

  Optoelektronika i displeji obuhvata sve proizvode i postupke koji omogućuju konverziju elektronski generisanih podataka i energije u emisije svetlosti, i obrnuto. Ovo uključuje uređaje koji međusobno spajaju optičke i električne komponente. Pri tome oni deluju kao odašiljači ili prijemnici. Dok LED generišu svetlost od struje tj. deluju kao predajnici, fotodiode rade kao prijemnici tačnije pretvaraju svetlost u struju. Optoelektronski uređaji ugrađeni su u mnoge uređaje koje svakodnevno koristimo kao što su npr. LED displeji i TFT displeji.