Kondenzatori
Kategorije proizvoda
 • Keramički kondenzatori

  Keramički kondenzatori kao izolacioni sloj koriste kao što im samo ime kaže keramiku. Odlikuju se velikom stabilnošću i zbog toga se koriste u visokofrekventnim kolima.

 • Keramički SMD kondenzatori

  Keramički SMD kondenzatori su najčešće korišćeni kondenzatori danas iz razloga što su mali, bez olova i jednostavno se postavljaju na štampanu ploču. SMD kondenzatori su isti kao i ostali keramički kondenzatori ali umesto provodnika imaju metalizirane priključke na oba kraja.

 • Poliester kondenzatori

  Poliester kondenzatori imaju široku primenu zahvaljujući kapacitetu od 1nF do 15µF koji je dovoljno veliki uzimajući u obzir veličinu ovih kondenzatora, radni napon ovih kondenzatora kreće se od 50V do 1500V i proizvode se sa različitim tolerancijama: ±5%, ±10% i ±20%. Osim ovih karakteristika ovi kondenzatori imaju visoku temperaturnu stabilnost i takođe povoljnu cenu. U ponudi imao poliester kondenzatore sa radnim naponom od 100V i sa radnim naponom od 400V.

 • WIMA polipropilen kondenzatori

  WIMA polipropilen kondenzatori kao dielektrik koriste polipropilenski film dok se kapacitet ovih kondenzatora kreće u opsegu od 100pF do 10µF. Jedna od prednosti ovih kondenzatora je ta što radni napon može biti do 3000V. Tolerancija kondenzatora koje imamo u ponudi je ±5%.

 • WIMA poliester metalizirani kondenzatori

  WIMA poliester metalizirani kondenzatori kao dielektrik koriste metalizirani papir. U ovoj grupi proizvoda možete pronaći MKS kondenzatore različitih radnih napona i to od: 63V, 100V, 250V, 630V i 1000V.

 • CMKT poliester metalizirani kondenzatori

  U kategoriji CMKT poliester metalizirani kondenzatori se nalaze kondenzatori čiji se radni napon kreće od 63V do 630V. Kapacitet kondenzatora koje imamo u ponudi se kreće od 1nF do 4.7μF. Tolerancija se kreće od ±5% do ±10%.

 • CMKP polipropilen metalizirani kondenzatori

  Kondenzatori MKP polipropilen metalizirani iz ove kategorije imaju kapacitet od 10nF do 4.7µF. Radni napon kondezatora je od 275V do 1000V dok je tolerancija između ±10% i ±20%.

 • Tantal

  Tantal je metal koji je visoko otporan na koroziju kiselinama, na temperaturama ispod 150⁰C. Dobar je provodnik toplote i struje. Od komponenata u ponudi su tantal kondenzatori i tantal SMD kondenzatori.

 • Trimer kondenzatori

  Trimer kondenzatori su promenljivi kondenzatori koji se skoro uvek montiraju direktno na štampanu ploču, tako da korisnik nema pristup njima i postavlja se tokom proizvodnje pomoću malog odvijača.

 • Elektrolitski kondenzatori

  Elektrolitski kondezatori su kondenzatori sa specifičnim polaritetom. Kada je spojen u jednosmerno strujno kolo mora se strogo poštovati pravilan polaritet. Za razliku od standardnih kondenzatora, katoda elektrolitskih kondenzatora sastoje se od elektrolita tj. od provodne tečnosti. U ovoj kategoriji možete pronaći elektrolitske kondenzatore različitih radnih napona: 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V, 250V, 400V i 450V. Pored ovih kondenzatora možete naći i elektrolitske SMD kondenzatore i super kondenzatore.

 • Motorni kondenzatori

  Motorni kondenzator je električni kondenzator koji preko jednog ili više namotaja menja struju jednofaznog naizmeničnog indukcionog motora i na taj način stvara rotirajuće magnetno polje. U ponudi imamo motorne kondenzatore koji se povezuju preko kabla i preko AMP priključka. Kapacitet kondenzatora se kreće od 1μF do 60μF sa radnim naponom od 450V.