Mikro Princ - Zahvalnice

Mikro Princ d.o.o. već dugi niz godina ukazuje poverenje i pomoć timovima učenika i studenata iz Srbije na raznim međunarodnim takmičenjima iz oblasti elektrotehnike i elektronike, takođe smo pomogli i pri organizaciji takmičenja "Galaksija kup 2018" i zato sa velikim ponosom predstavljamo zahvalnice  koje smo dobili prethodnih godina. Nastavićemo u istom smeru da pomažemo tehnički napredak, pružajući pomoć našim učenicima i studentima.

 

- Priznanje za podršku nastavno-naučnom procesu na Elektrotehničkom fakultetu tokom 2019. godine
- Priznanje za podršku nastavno-naučnom procesu na Elektrotehničkom fakultetu tokom 2020. godine
- Zahvalnica za pruženu pomoć H-Bridges timu studenata tokom učešća na svetskom univerzitetskom takmičenju "International Future Energy Challenge 2018" doprinoseći time akademskom razvoju studenata elektrotehničkog fakulteta

- Zahvalnica za ukazano poverenje i pruženu pomoć H-Bridges timu studenata tokom učešća na takmičenju "IEEE International Future Energy Challenge 2019"

- Zahvalnica za pomoć u organizaciji takmičenja "Galaksija Kup 2018"
- Zahvalnica za nesebičnu pomoć koju ste pružili PoliArdo timu, Politehnike - škole za nove tehnologije
- Zahvalnica za saradnju sa kompanijom MikroElektronika
- Mikro Princ poseduje sertifikat ISO 9001:2015, SRPS ISO 9001:2015