Lemilica Weller WS81, 80W

Lemilca Weller WS81, kako glasi puno ime ovog proizvoda, koji nam dolazi iz dobro poznate kompanije Weller, isporučuje se kao komplet koji sadrži sledeće elemente: analognu lemnu stanicu Weller PU81, lemnu ručku Silver Line WSP80 sa vrhom LTB i stalak za lemilicu KH18. Jedna od glavnih pozitivnih osobina ove lemilice je potenciometar za kontrolu, odnosno odabir željene temperature lemljenja.


Pri proizvodnji Weller lemilica poštuju se najstrožiji kriterijumi kako bi se obezbedio visok kvalitet, koji osigurava besprekorno funkcionisanje uređaja.


Analogna elektronika za regulaciju omogućava efikasno upravljanje različitih ručica. Grejni elementi od 24V pružaju odličnu kontrolu lemnog procesa i univerzalnu upotrebu lemilica.


Kada je u pitanju lemilica Weller WS81, visok kvalitet potvrđuje i opseg mogućnosti izjednačavanja potencijala vrha lemilice, napojni prekidač kao i izrada lemne stanice i lemilice sa zaštitom od elektrostatičkog elektriciteta.

 

lemilica weller ws81


Glavni adut ove lemilice je širok temperaturni opseg koji se može podesiti od 150°C do 450°C pomoću, već ranije pomenutog, potenciometra. Iznad potenciometra se nalazi zeleni LED indikator koji svetli dok se lemilica zagreva. Kada lemilica postigne podešenu temperaturu, LED indikator treperi uz održavanje temperature. Još jedna bitna prednost ove lemilice je brzo postizanje temperature lemljenja. Zahvaljujući konstrukciji lemilice i snazi grejača od 80W, moguća je raznovrsna upotreba, od finih radova lemljenja pa sve do situacija kod kojih postoji potreba za većom temperaturom lemilice. Nakon zamene vrha lemilice moguće je odmah nastaviti sa radom jer se radna temperatura nakon zamene vrha postiže u vrlo kratkom vremenskom roku.


Pored lemne stanice u kompletu dolazi i lemilica WSP80 koja se odlikuje veoma brzim vremenom zagrevanja i efikasnim raspoređivanjem toplote, što omogućava veoma široku upotrebu. Lemilica dolazi sa LTB vrhom.


Uz sve navedene stavke u kompletu se nalazi i stalak za lemilicu KH18. Veoma je koristan pri radu jer možete bezbedno odložiti lemilicu i isporučuje se sa sunđerom koji služi za čišćenje vrha lemilice. Ovaj stalak poseduje veoma zanimljivo rešenje za čuvanje dodatnih vrhova za lemilicu u vidu rupa koja se nalaze na samom postolju.


Prodaja lemilica mora garantovati kupcu da ulaže novac u kvalitetnu ali i sigurnu robu. Weller kao ozbiljna firma posebnu pažnju posvećuje sigurnosti pri korišćenju njihovih uređaja. Upravo iz tog razloga WS81 poseduje zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja što ceo proces lemljenja čini dosta sigurnijim.

 

Lemilica WS81 – tehnički podaci

 

Dimenzije u mm: 166 x 115 x 101 (dužina x širina x visina)
Mrežni napon: 230V / 50Hz
Potrošnja el. energije: 95W
Klasa zaštite: 1 (lemna stanica) i 3 (lemilica)
Osigurač: T500mA
Temperaturni opseg: 150°C - 450°C (podesivo preko potenciometra)
Tačnost: ± 9°C
Izjednačavanje potencijala: preko ugrađenog banana utikača 3.5mm (osnovno stanje čvrsto uzemljeno)
Lemna ručka Silver Line WSP 80, 80W sa LT B vrhom
Stalak za lemilicu Weller KH18
ESD zaštita
Vrh lemilice: LT serija vrhova

 

Puštanje u rad


Kratko ćemo objasniti postupak pri puštanju lemilice WS81 u rad. Prvo montirajte stalak za lemilicu i odložite lemilicu u isti. Utikač lemilice uključite u utičnicu na lemnoj stanici i fiksirajte ga, što ćete postići kratkim okretanjem utikača na desnu stranu. Proverite da li mrežni napon odgovara podacima naznačenim na pločici i proverite da li je prekidač uređaja isključen. Na prekidaču za odabir napona treba da bude odabrana vrednost 240V. Tada možete lemnu stanicu priključiti na struju. Okretanjem potenciometra na lemnoj stanici odaberite željenu temperaturu, zatim pritisnite prekidač za uključivanje uređaja. U tom trenutku bi trebala da svetli zelena LE dioda. Ova dioda služi kao svetlosna indikacija da se lemilica zagreva. Kada dioda počne da treperi to znači da je lemilica postigla odabranu radnu temperaturu.

 

lemilica weller ws81

 

Održavanje lemilice

 

Kada govorimo o održavanju lemilice moramo predočiti jednu veoma bitnu napomenu. Naime na prelazu između grejnog tela odnosno senzora i vrha lemilice ne sme biti prljavštine, stranih tela ili oštećenja jer to utiče na tačnost podešavanja određene temperature.

 

Lemilica Weller – namena


Prodaja lemilica Weller sa oznakom WS81 je u porastu. Razlog za to je više nego očigledan, radi se o veoma kvalitetnoj lemilici koja se može koristiti u raznim situacijama. Ovaj uređaj je razvijen za industrijsku proizvodnu tehniku, kao i za korišćenje u području servisa i laboratorija. Weller WS81 je moćna, univerzalna lemilica koju možete da prilagodite svom okruženju i svojim potrebama. Zbog toga ali i tehničkih karakteristika koje ovaj uređaj nudi zaslužuje da ozbiljno razmotrite pribavljanje ovog veoma korisnog alata.


Ako vas interesuje kompletna ponuda i prodaja lemilica, detalje možete pronaći na našem sajtu. Posetite nas i uverite se u kvalitet i sigurnost koju Weller garantuje svojim kupcima.