Aktuelno
21.01.2020.

Za merenje naizmenične struje, snage i napona koriste se analogni i digitalni merni uređaji kao što su ampermetar, voltmetar, vatmetar i ommetar. Danas su svi ovi posebni instrumenti obično u sklopu jednog mernog uređaja koji se zove multimetar, ili unimer, i koji ima efikasnu sposobnost za razne vrste električnih merenja.

13.01.2020.

Transformatori spadaju u jedne od najprostijih električnih uređaja. Prvi transformator izmislio je Majkl Faradej 1831. godine, ali bez neke konkretne uloge i namene već samo s namerom da pokaže princip elektromagnetne indukcije. Kasnije su za njegov potpun pronalazak i praktičnu primenu zaslužni mnogi inženjeri, između ostalih i Nikola Tesla, koji je 1891. godine izumeo Teslin kalem, visokonaponski rezonantni transformator.

26.09.2019.

Sve što vam treba. I više.