Osciloskop Rohde&Schwarz RTB2K-COM4 4x300MHz

Kompanija Rohde & Schwarz jedna je od vodećih proizvođača informacionih i komunikacionih tehnologija. Zalaže se za kvalitet, preciznost i inovativnost u svim oblastima bežičnih komunikacija. Kupovina proizvoda Rohde & Schwarz je sigurna investicija za budućnost.


Jedan od takvih proizvoda je i digitalni, četvorokanalni osciloskop RTBB2K-COM4 4x300MHz koji pruža korisnicima više od samog osciloskopa.


Kada je u pitanju RTB2K-COM4 osciloskop, cena je više nego povoljna ukoliko uzmemo u obzir sve mogućnosti koje on pruža. Ne samo što je jednostavan za upotrebu nego i ide u korak sa najsavremenijom tehnologijom. Danas je korisnicima olakšana kupovina jer je moguće kupiti RTB2K-COM4 osciloskop online.

 

osciloskop rtb2k-com4 300mhz

 

RTB2K-COM4 osciloskop prodaja


Razlozi zbog kojih treba da razmotrite kupovinu ovog tipa osciloskopa:

 

 1. odličan odnos cena-kvalitet, pritom je moguće naručiti ovaj osciloskop online
 2. sa svojim dimenzijama 390 x 220 x 152mm zauzima mali prostor
 3. ovaj osciloskop uključuje brojač, logički i analizator protokola, generator talasa u pattern generator, kao i digitalni voltmeter
 4. namenski režimi rada za analizu frekvencije i akvizicija velikog broja podataka su takođe integrisani u uređaju, kao što su: istorija i segmentna memorija (RTB K-15), mask test režim
 5. otklanjanje grešaka u svim vrstama elektronskih Sistema je jednostavno i efikasno
 6. savršeni instrument za svakodnevnu upotrebu na univerzitetima i fakultetima zahvaljujući raznovrsnoj funkcionalnosti

 

Ono što se mora napomenuti kada je u pitanju RTB2K-COM4 osciloskop, prodaja je u poslednje vreme u ekspanziji. Osnovne karakteristike koje ovaj proizvod odvaja od drugih su:

 

 • RTB2K-COM4 karakteriše vertikalna rezolucija od 10 bit-a. A/D konvertor od 10 bita donosi četvorostruko poboljšanje u poređenju sa konvencionalnim 8bit-nim A/D konvertorima. Povećana vertikalna rezolucija rezultira oštrijim talasnim oblicima i otkriva više detalja o signalu koji bi u suprotnom bili propušteni.
 • RTB2K-COM4 osciloskop nudi nizak nivo šuma. Tačnost signala prikazanog na ekranu u mnogome zavisi od odnosa signal/šum.
 • Pruža izuzetnu vertikalnu osetljivost do 1 mV/div. To osigurava visoku tačnost merenja, za razliku od tradicionalnih osciloskopa koji dostižu ovaj nivo ulazne osetljivosti samo korišćenjem softverskog uvećanja ili ograničavanjem širine frekventnog opsega.
 • ovaj uređaj je vodeći u klasi što se dužine memorije tiče i nudi 10Msample standardne memorije po kanalu i čak 20Msample memorije u interleaved modu. Ovo je 10 puta više nego slični osciloskopi u istoj klasi instrumenata. Na taj način, korisnik snima duži vremenski period, čak i pri maksimalnoj brzini uzorkovanja, a to pogoduje detaljnijoj analizi rezultata.
 • Segmentna memorija: 160 Msample memorije u "History" (istorija) režimu: zahvaljujući ovoj opciji sa segmentiranom memorijom, mogu se analizirati sekvence signala tokom dugog perioda posmatranja, održavati visoka brzina uzorkovanja i snimati vremenski intervali koji obuhvataju sekunde i minute. Zahvaljujući promenljivoj veličini segmenta od 10 ksample do 10 Msample, memorija od 160 Msample je optimalno iskorišćena. Na taj način je omogućeno više od 13000 pojedinačnih snimaka.
 • Konstantno održavanje brze stope uzorkovanja: Signalne greške i drugi važni događaji se bolje otkrivaju sa osciloskopom koji nudi visoku stopu uzorkovanja. Mnoge aplikacije zahtevaju duge cikluse akvizicije, na primer pri analizi serijskih protokola. Sa brzinom uzorkovanja do 2,5 Gsample/s i dužinom memorije do 20 Msample, osciloskop RTB2K-COM4 zaista briljira. Signale prikazuje tačno, sve do detalja, čak i za duge sekvence.
 • Softver za analizu i trigerovanje velikog broja serijskih protokola: I²C, SPI, UART/RS232/RS422/RS485, CAN/LIN je standardna opcija na ovom modelu
 • proširenje frekventnog opsega do 300 MHz.

 

Za RTB2K-COM4 osciloskop cena svakako predstavlja jednu od prednosti koju treba da iskoristite.

 

Upotreba osciloskopa u edukativne svrhe

 

Kompanija Rohde & Schwarz u svom asortimanu poseduje osciloskope koji su namenjeni za naučne i obrazovne institucije, poput škola, fakulteta i instituta.


Kada se koristi u nastavnoj praksi, osciloskop RTB2K-COM4 je najbolji izbor za obuku studenata koji treba da nauče kako da mere pomoću osciloskopa. Ono što pogoduje studentima jeste brz pristup često korišćenim funkcijama pomoću dugmadi specijalizovanih za određenu namenu i različitih touchscreen operacija.


Veliki ekran visoke rezolucije od 10,1" prikazuje svaki signalni detalj, a jedan instrument može biti podeljen između većeg broja studenata. Izveštaji se efikasno kreiraju pomoću ručnog i fleksibilnog alata namenjenog za napomene.


Ovaj osciloskop poseduje i server koji omogućava profesorima da prikažu sadržaj svog ekrana celoj učionici i preko mreže. Daljinski interfejsi omogućavaju nesmetano ažuriranje i nadgledanje stotina jedinica.


Što se tiče povezanosti sa drugim uređajima, RTB2K-COM4 može biti direktno povezan sa PC-em preko ugrađenih USB hostova i USB uređaja.


Kompletnu ponudu za RTB2K-COM4 osciloskop online možete pogledati kod nas na sajtu, kao i njegove detaljne karakteristike.