Otkrivanje povišene telesne temperature

Virusne epidemije poput SARS-a, MERS-a, svinjskog gripa ili trenutni korona virus / COVID-19 stvorili su svetsku potražnju za infracrvenim kamerama koje imaju mogućnost merenja telesne temperature kod ljudi. Optris nudi sjajna rešenja za ovakvu situaciju.

 

Modeli T010 i Xi 400 i PI 450i su kamere namenjene za ovu primenu, koje imaju osetljivost na temperaturu od 40mK i olakšava uočavanje povišene telesne temperature.

 

Dok se zaposleni vraćaju na radna mesta, nakon ukidanja mera i preporuka koje su sugerisale da se ostane kod kuće, za firme je od izuzetne važnosti da osiguraju zdravlje pri povratku ove radne snage kako ne bi bila ugrožena od strane radnika koji su možda bili u kontaktu sa virusom van ustanove u kojoj rade.

 

Otkrivanje povišene telesne temperature može se primeniti u različitim varijantama i oblastima – dakle može se implementirati individualno skeniranje kojim se skenira jedna osoba ili skeniranje na bazi grupe koje podrazumeva skeniranje većeg broja ljudi istovremeno.

 

Montiranje celokupnog sistema je veoma lako i podrazumeva referentni izvor zračenja i PIX Connect softver koji dolazi sa predefinisanim planom otkrivanja povišene telesne temperature. Ukoliko je potrebno sistem je moguće premestiti i ponovo podesiti u kratkom vremenskom roku.

 

Sistem radi veoma diskretno. Softver izdvaja ljude čija je telesna temperatura viša od unapred definisane vrednosti.

 

Vizuelni alarm brzo identifikuje subjekte čija je telesna temperatura veća u odnosu na ostalu populaciju što omogućava obezbeđenju da diskretno izdvoji određenu osobu i proveri telesnu temperaturu te osobe i da obavi dodatne preglede kako bi utvrdili da li postoje dodatni simptomi.

 

Termalne slike sa izmerenom temperaturom mogu biti sačuvane kad god telesna temperatura pređe unapred podešen prag temperature.


 

Ključne karakteristike Optris sistema za otkrivanje povišene telesne temperature

 

 • Otkrivanje povišene telesne temperature kod zaposlenih i posetilaca
 • Jednostavna montaža i rad sistema inspekcije
 • Alarm signalizira kada telesna temperatura dostigne predefinisanu vrednost
 • Termalna slika subjekata koji su sumnjivi može biti automatski sačuvana
 • Opsežan softver, radi na standardnom PC-u
 • Rezolucija 382 x 288 piksela i osetljivost na temperaturu od 80mK (Xi 400) ili 40mK (PI 450i)
 • PI 450i T010 sa ambijentalnim referentnim izvorom BR 20AR za apsolutno merenje tačnosti ±0.5°C


Dva glavna pristupa

 

1. Otkrivanje telesne temperature zasnovane na grupi ljudi

 

IC kamera nadgleda grupu ljudi istovremeno ili sekvencijalno.

 

Pretpostavljajući da većina izmerenih maksimalnih vrednosti telesne temperature dolazi od zdravih pojedinaca lako je uočiti i izdvojiti pojedince sa visokom telesnom temperaturom.

 

Preporuka: Xi 400 T010 ili PI 450i T010 sa sočivom 29° ili 53° ≥ 4m udaljenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pojedinačno otkrivanje telesne temperature

 

Ova metoda se uglavnom koristi na kontrolnim tačkama gde nije moguće nadgledanje zasnovano na grupi ljudi.

 

Sa bliže udaljenosti moguće je izmeriti tačnu temperaturu medijalnog kantusa (suznog kanala) koja predstavlja najjaču povezanost spoljne temperature kože i unutrašnje telesne temperature.

 

Ovom metodom takođe možete uočiti i blaži oblik groznice.

 

Preporuka: PI 450i T010 sa sočivom 29° na 1m udaljenosti ili PI 450i T010 sa sočivom 13° na 1.5 do 2m udaljenosti.
(MFOV bi trebalo da bude 4mm ili manje)

 

 

 

Oblasti primene

 

Podešavanje sistema

 

Optris PI 450i T010 infracrvena kamera može se kombinovati sa referentnim izvorom okruženja BR 20AR koji je opremljen sa digitalnim temperaturnim senzorom čija je tačnost ±0.1°C. Referentni izvor mora biti pozicioniran u neposrednoj blizini subjekta koji treba da bude skeniran. Veoma precizan referentni signal je ugrađen u PIX Connect softver za analizu i pruža tačnost sistema od ±0.5°C.

 


 

 

Vaš pouzdan partner za infracrveno merenje temperature

 

Optris je osnovan 2003. godine i od tada se uvrstio među vodeće inovativne proizvođače uređaja za beskontaktno merenje temperature. Naš osnivač i generalni direktor Dr.-Ing. Ulrich Kienitz ima 30 godina iskustva u oblasti IC merenja temperature.

 

Proizvodni program se sastoji od stacionarnih infracrvenih termometara i mrežnih infracrvenih kamera kao i prateće dodatne opreme i softvera za primenu u industriji, za istraživanje i razvoj.

 

“German engineering” – zahvaljujući opširnom znanju i inovativnim konceptima, naši iskusni inženjeri i fizičari kontinuirano nadahnjuju razvoj novih proizvoda i odličnih rešenja.

 

“Made in Germany” – Mi razvijamo i proizvodimo u Nemačkoj kako bi garantovali najviše standarde kvaliteta kao ključne komponente naše politike poslovanja.
 

 

Tehnička napomena - Otkrivanje povišene telesne temperature

 

Virusne epidemije poput trenutnog korona virusa / COVID-19 stvaraju svetsku potražnju za infracrvenim kamerama koje bi mogle da otkriju prisustvo povišene telesne temperature kod ljudi.

 

Naš asortiman proizvoda ima dve infracrvene kamere koje su namenjene baš za tu upotrebu:

 • Xi 400 sa T010 opsega (-20° do 100°C)
 • PI 450i sa T010 opsega (-20° do 100°C)

Obe kamere se prodaju uz sertifikat o kalibraciji sa merenjem vršenim sa podešenim referentnim izvorom temperature od 35°C.

 

Osnova za efikasno korišćenje termalnih kamera kao alata za merenje telesne temperature leži u povezanosti spoljne temperature kože i unutrašnje telesne temperature.

 

Tačnost apsolutnog merenja temperature

 

Većina IC kamera sa opsegom talasne dužine od 8-14μm poseduju tačnost od ±2°C ili 2% vrednosti očitavanja, šta god je veće na osnovu montaže u industrijskom okruženju sa raznovrsnim uslovima okruženja od 0° do 50°C.

 

Mnoge IC kamere sa senzorima mikrobolometra se danas promovišu sa tačnošću od ±0.5°C ili većom. Ovu tačnost nije moguće postići bez upotrebe referentnog izvora sa crnim kućištem. Potrebno je da izvor bude stabilan, da ima veliku toplotnu osetljivost i da je pozicionirana u neposerednoj blizini subjekta koji se skenira.

 

Naš BR 20AR ambijentalni referentni izvor može se kombinovati sa PI 450i T010. Crno kućište je opremljeno 16-bitnim digitalnim temperaturnim senzorom sa tačnošću od ±0.1°C. Ugrađivanjem ovog visoko preciznog referentnog signala u naš PIX Connect softver, možete smanjiti nesavršenosti kamere nastale njenim podešavanjem, varijacijom temperature okoline i nudi kratkoročnu stabilnost sa tačnošću od ±0.5°C sa intervalom pouzdanosti od 95%.

 

Prave mogućnosti jednog sistema za otkrivanje povišene telesne temperature baziranog na IC kameri leži u sposobnosti da izdvoji spoljašnju temperaturu lica, mereći na području suznog kanala / medijalnog kantusa koja će biti značajno veća kod subjekta koji ima povišenu telesnu temperaturu nego kod ostatka populacije izložene sličnim temperaturnim uslovima okruženja.

 

 

Primena IC kamere za najbolje rezultate

 

 • Koristite IC kameru sa rezolucijom od 382 x 288 piksela ili bolju koja ima osetljivost na temperaturu od 80mK ili više.
 • Izaberite odgovarajuće sočivo koristeći Optrisov kalkulator. Proverite polje vidljivosti (Field of View - FOV) i merenje polja vidljivosti koje definiše najmanje dimenzije tačke merenja koja se može precizno izmeriti.
 • Podesite osetljivost za merenje temperature da odgovara ljudskom tkivu na 0.98.
 • Podesite temperaturni opseg za maksimalni kontrast temperature lica (obično od 23°C do 40°C) i podesiti boje izotermi kako bi se istakla visoka temperatura na ljudskom licu što pojednostavljuje uočavanje subjekata sa povišenom telesnom temperaturom.
 • Opseg i podešavanje izotermi zavise od promene temperature okruženja, pa su optimalna podešavanja veoma bitna. Za tehniku diferencijalne termografije merite temperaturu suznog kanala subjekta i podesite alarm za 1° do 2°C iznad prosečne temperature, ali pre toga budite sigurni da ste podesili promenu temperature okruženja.
 • PIX Connect softver se može podesiti tako da se oglasi alarm kada se poveća temperatura unutar oblasti koju uređaj meri a prema kriterijumima koje je podesio klijent. Ovo se može kombinovati sa automatskim čuvanjem snimaka. Klijent treba da podesi sopstveni prag alarma na osnovu stepena osetljivosti na lažno negativne i pozitivne rezultate i prema savetu medicinskih stručnjaka.
 • Koristite predefinisane planove koje isporučujemo sa PIX Connect softverom za otkrivanje telesne temperature bazirane na grupi ljudi ili za individualno testiranje. Planovi se po potrebi mogu lako podesiti kako bi se prilagodili za lokalnu upotrebu.
 • Tačnost merenja se može povećati na ±0.5°C korišćenjem opcionalnog referentnog izvora zračenja BR20AR.
 • Naočare za vid i naočare za sunce su neprozirne za opseg talasne dužine od 8-14μm. Zbog toga ih treba ukloniti pri individualnom merenju telesne temperature. Kontaktna sočiva ne moraju da se uklanjaju jer one ne pokrivaju suzni kanal.

Uticaji na telesnu temperaturu

 

 • Lekovi poput aspirina, acetaminofena / paracetamola, ibuprofena ili drugih antipiretika će smanjiti telesnu temperaturu i na taj način onemogućiti proces otkrivanja tačne telesne temperature.
 • Efekat hlađenja isparavanjem usled znojenja će smanjiti telesnu temperaturu naročito ukoliko se subjekat nalazi ispod ventilacionih otvora.
 • Subjekat koji se vidno preznojava neće pružiti validne rezultate merenja telesne temperature pomoću IC kamere ili bilo kog drugog daljinskog infracrvenog uređaja.
 • Vaskularna dilatacija se može pojaviti kao posledica konzumiranja alkohola što povećava telesnu temperaturu subjekta.
 • Visok krvni pritisak, trudnoća ili neko drugo fizičko stanje može uticati na povećanje telesne temperature.
 • Uticaji ekstremnih temperatura u okruženju, poput duge šetnje kroz hladno parkiralište, mogu uticati na rezultate merenja tako što bi moglo prikriti povišenu telesnu temperaturu i na taj način bi dobili izveštaj lažnog negativnog očitavanja.

 

Važno je napomenuti da spoljna telesna temperatura (čak i kod medijalnog kantusa) se neće poklapati sa temperaturom koja se meri tradicionalnim oralnim termometrom.