Princip rada transformatora

Transformatori spadaju u jedne od najprostijih električnih uređaja. Prvi transformator izmislio je Majkl Faradej 1831. godine, ali bez neke konkretne uloge i namene već samo s namerom da pokaže princip elektromagnetne indukcije. Kasnije su za njegov potpun pronalazak i praktičnu primenu zaslužni mnogi inženjeri, između ostalih i Nikola Tesla, koji je 1891. godine izumeo Teslin kalem, visokonaponski rezonantni transformator.

 

transformatori

 

Šta je transformator?


Iako spada u proste električne uređaje, odgovor na pitanje sta je transformator nije nimalo prost i jednostavan.


Transformator je električni uređaj koji transformiše energiju iz jednog kola u drugo pomoću elektromagnetne indukcije. Drugim rečima, pomoću njih se vrši promena napona i jačine naizmenične struje.


Transformatori se sastoje od primarnog i sekundarnog kalema (spregnutih namotaja), koji se nazivaju primar i sekundar. Jezgro transformatora je od mekog gvožđa i oko njega su namotani kalemi. Ovo gvozdeno, ili magnetno jezgro, omogućava da se kroz njega prenosi fluks iz primarnog u sekundarni kalem.


Prema klasifikaciji električnih uređaja, transformatori spadaju u pasivne elektronske komponente jer ne proizvode električnu struju, odnosno ne mogu da pojačaju signal.

 

Vrste transformatora


S obzirom na to da su prilagođeni brojnim i različitim primenama, transformatori se mogu podeliti na mnoge načine: po nameni, po snazi, po naponu, po učestanosti, po načinu hlađenja, po ulozi, po odnosu transformacije.


Prema dizajnu transformatori mogu biti autotransformatori, višefazni, rezonantni, strujni, naponski, impulsni, RF transformatori, audio transformatori i sl.

 

Najčešća upotreba transformatora


Transformatori se koriste za:

  • Prenos električne energije na daljinu.
  • Snabdevanje energijom iz prenosne mreže.
  • Visokonaponske prenosne sisteme za jednosmernu struju.
  • Prilagođavanje električnih aparata naponu za koji nisu predviđena, itd. 

 

Princip rada transformatora


Sada kada smo videli sta je transformator i gde se najčešće koristi, pokušaćemo što jednostavnije da objasnimo i princip rada transformatora.


Prilikom uključivanja transformatora primar se uključuje na izvor naizmenične električne struje. Naizmenična struja izaziva promenljivo magnetno polje u jezgru, a to magnetno polje potom indukuje struju u sekundaru na koji je priključen potrošač.

 

Transformatori rade na principu elektromagnetne indukcije. Naizmenična struja koja protiče kroz primar stvara promenljivo magnetno polje i tada se u sekundaru javlja indukovana elektromagnetna sila.


Magnetni fluks u jednom navoju primara jednak je magnetnom fluksu u jednom navoju sekundara, odnosno, naponi primara i sekundara su srazmerni broju njihovih namotaja. To znači da ako sekundar ima više navoja, napon na sekundaru će biti viši od napona na primaru. S druge strane, odnos napona primara i sekundara obrnuto je srazmeran jačinama njihovih struja: koliko se povisi napon, toliko se puta smanji jačina električne struje i obrnuto.

 

Još ponešto o jezgru i konstrukciji transformatora


Gvozdeno magnetno jezgro je slojevito i sastoji se od tankih gvozdenih limova u obliku latiničnih slova E i I, zbog čega se drugačije ovi transformatori nazivaju EI transformatori. Postoje još i masivna jezgra od gvozdenog praha, vazdušna jezgra, ali i torusna jezgra.


Torusni transformatori imaju jezgro u obliku prstena i u svom radu imaju više prednosti u odnosu na EI tranformatore. Imaju manju veličinu, manju težinu, manje mehaničko zujanje, manje spoljašnje magnetno polje i više izbora oblika. S obzirom na to da su efikasniji od EI transformatora, torusni transformatori imaju samo jednu razumljivu manu u odnosu na prve, a to je viša cena.

Mikro Princ vam može ponuditi torusne transformatore snage od 10 do 5.000VA po veoma povoljnim cenama, koje se kreću od samo 1.200 din.


Iz naše bogate ponude različitih vrsta transformatora, električnih, impulsnih i sl., izdvajamo i print transformatore, dizajnirane za upotrebu na štampanim pločama, za print montažu. Ovi transformatori na veoma kompaktan način povezuju električne komponente i u zavisnosti od modela nude apsolutnu ili ograničenu zaštitu od kratkog spoja. Dostupni su sa snagom od 1,9 do 6VA, sa cenom od 500 din. Za više informacija pogledajte naš katalog.