Promenljivi otpornici - potenciometri i trimer potenciometri

Otpornici su ključne komponente svakog uređaja koji radi na struju. Doduše, oni sami nisu dovoljni - potrebni su i drugi elementi kao što su promenljivi otpornici, potenciometri, i trimer potenciometri.

Ipak, za nekog ko prvi put kupuje elemente već su zbunjujuće i oznake otpornika. Zato, hajde da se upoznamo sa otpornicima i bolje razumemo ove elemente.

 

potenciometri trimer otpornici prodaja

 

Šta su otpornici


Kada ljudi otkrivaju komponente pojavljuje se jedna stvar koja ih zbunjuje - mi je poznajemo pod skupnim imenom Nauka. Lepota, ali i najveća komplikacija ovih elemenata je u tome što morate da znate određene naučne principe da biste znali kako se komponenta koristi.

Tako, vi možete iz iskustva znati kako radi lemilica, ili kako se pravi strujno kolo. Međutim, kada želite da radite nešto ozbiljnije morate da znate principe po kojima određene komponente rade. Pogledajmo onda koja je glavna ideja iza rada otpornika.

Otpornici su električne komponente koje ograničavaju protok struje. Definicija je prilično prosta, ali stvar komplikuje razumevanje i shvatanje naučnog dela. Kada krenemo korak dalje učimo da ova komponenta mora da ima dva osnovna kvaliteta - provodljivost i otpornost.

Otpornost je kvalitet ili nemogućnost materijala da provodi struju, određen je time koliko slabo ili jako može da provodi električnu energiju. Provodljivost je suprotan kvalitet, i određuje koliko dobro određeni materijal može da provodi struju.

Kada kupujete otpornike, oni će imati različite materijale i različitu provodljivost i otpornost. Tako ćete imati i otpornike različitog oblika, kvaliteta, i prednosti koje možete koristiti u različitim uređajima. Pre toga, morate da znate kako ćete ih izabrati i kupiti.

 

Oznake otpornika


Prva stvar koju morate da savladate je da se otpornici koriste u praktičnoj upotrebi. To znači da ćete morati da izaberete određene otpornike, ali tako da odgovaraju potrebama uređaja ili aparata koje koristite - morate da znate da čitate oznake otpornika.

Recimo da želite da napravite neki prost električni sklop. Da biste to uradili imaćete određenu snagu struje, koja će morati da prođe kroz otpornik. Da bi sklop radio kako treba, morate da se postarate da će struja moći da prođe kroz otpornik - To je moguće jedino ako otpornik može da provede struje, ili da odgovara električnom sklopu. Da bi se to desilo, otpornik mora da može da izdrži određenu snagu u Omima, kao i da ima određeni stepen provodljivosti.

Kada se otpornik pravi, na njega se lepe trake specifičnih boja koji služe da vam omoguće lakše čitanje kvaliteta otpornika. Najčešće, otpornik ima 4 ili 5 traka pomoću kojih ćete znati kakav je otpornik u pitanju.

Trake su obično grupisane tako da će sa jedne strane biti grupisano više boja. Dve ili tri boje označavaju cifre, četvrta označava multiplikator, a peta označava toleranciju. Sa tim, vi možete izabrati određeni otpornik za vaše potrebe.

Pitanje je šta ćete raditi sa njima - kako ćete ih upotrebiti.

 

Upotreba otpornika

 

Otpornik je komponenta koja ima jasnu upotrebu - služi da odredi koja količina struje može da prođe kroz strujno kolo. Kada budete konstruisali određeno strujno kolo, biraćete određeni otpornik koji će vam pomoći da se struja nesmetano kreće unutar nje.

Prava namena, ukoliko bi gledali čisto sa naučne strane, jeste da se postigne određena voltaža. To znači da će vam otpornik pomoći da održavate određenu voltažu u jednom sklopu, i tako upravljate strujna kola tokom čitavog uređaja.

U praktičnoj upotrebi to znači da ćete imati različite sklopove unutar uređaja. Kada pustite struju ili priključite uređaj na struju, pojedinačni sklopovi otpornika će regulisati struju i omogućiti da uređaj radi. Doduše, postoji još jedna vrsta otpornika za koju treba da znate.

 

Promenljivi otpornici

 

Ovaj otpornik je najsličniji potenciometru. Njegova namena je da menja voltažu unutar strujnog kola, sa tom razlikom da se nivo voltaže ne može naknadno menjati. Negde se još naziva i reostat, a njegova najveća odlika jeste što se njima “može podešavati” voltaža.

Kada može da menja samo u dva nivoa naziva se reostat, a kada može u tri onda se naziva potenciometar. Međutim, u praksi ćete znati da razlučite da li vam treba jedna ili druga komponenta. Doduše, potenciometar je jedna od najvažnijih komponenti koje možete da koristite.

 

Potenciometri


Otpornik je tako pravljen da ili ima fiksnu voltažu koju može da zadrži i provede, ili ima i drugi nivo voltaže koje može da postigne. Potenciometar, analogni rotirajući uređaj sa tri nivoa podešavanja koji bez pomoći električne energije povećava i smanjuje voltažu.

U početku potenciometar je izgledao kao ogromna, nezgrapna naprava. Od 50tih godina prošlog veka, dizajn i oblik se menjaju, tehnika napreduje i potenciometar dobija izgled koji danas znamo.

U praktičnoj upotrebi potenciometri i promenljivi otpornici se često mešaju. Ovome doprinosi i činjenica da im je namena jako slična, a i da se u praksi mogu koristiti gotovo naizmenično. To svakako ne znači da bi to trebali da radite - postarajte se da uvek imate prave elemente za vaše projekte.

Da to uradite što vernije treba da se upoznate sa vrstama potenciometara.

 

Vrste potenciometra


Potenciometar je jednostavan instrument. Sastoji se od svega nekoliko delova koji uključuju električni, glavni deo koji će imati otpornik, povezan sa drugim elementom koji će određivati otpornost potenciometra. Drugi deo je mehanički, i služi da kontrolišete i menjate otpornost pomeranjem ručice ili drugog elementa.

U praksi ćete imati kućište potenciometra, otporna traka, ručice, i neke vrste ležaja. Samo kretanje potenciometra može biti linearno ili kružno, s tim što je kružno češće.

Naravno, to ne znači da je svaki potenciometar isti - Postoje četiri osnovne grupe. Upoznajmo se sa njima.

 

Rotirajući potenciometar


Rotirajući potenciometar je uobičajeni potenciometar. Nalazi se za na brojnim uređajima oko vas, a prva asocijacija su svakako zvučnici. Ono što ih čini posebnim je to što menjaju otpornost uređaja usled kružnog pokreta.

Okretanjem ručice, čini da se unutrašnji elementi pomeraju, stvarajući jaču voltažu, ili smanjujući je. Napravljeni su da se kače ili ugrađuju na glavnom, prednjem panelu uređaja. Mogu imati jednu otpornu traku, a ako imaju više onda sačinjavaju udruženi potenciometar. Tako možete upravljati sa više traka putem samo jednog potenciometra.

Takođe, rotirajući potenciometar može imati i sklopku pomoću koje možete da ga palite i gasite. Ukoliko ima samo jednu traku, onda je pravilo da može da se okreće za samo 300 stepeni. Udruženi rotirajući potenciometru mogu više.

 

Klizni potenciometar


Klizni potenciometar je sledeći oblik potenciometra koji često nalazimo u praksi. Napravljeni su da kroz linearno kretanje menjaju vrednost otpornosti. Otpornost se može proizvoljno smanjivati i povećavati kroz to linearno kretanje.

Najčešće se koristi u audio opremi, da biste mogli da miksujete, poravnate, upravljate tonovima, i dobijete zvuk kakav želite. Linearni pristup vam daje finije upravljanje koje je presudno za zahtevne i detaljne zadatke muzičke produkcije.

Ali, klizni potenciometar ima i jednu manu a to je da se lako prlja, a teško čisti. Klasični potenciometar je zaštićen, jer se njegov sklop nalazi unutar kućišta. Ovde je suprotno, što znači da ćete češće morati da ih rasklapate i čistite za produženi kvalitet rada.

 

Trimer potenciometri

 

Ovo je posebna vrsta potenciometra. Naziv trimer nose zato što ravnaju ili trimuju (od engleskog trim: ošišati ili urediti) voltažu, napon i otpornost. Za razliku od drugih komponenata istog tipa - trimer potenciometri nisu uređaji kojima vi upravljate.

Umesto toga, dolazi kao već gotova i uređena komponenta koju ubacujete u određeno kolo ili aparaturu. Vi ne morate da ga upravljate, već on sam smanjuje ili povećava voltažu li otpornost na određenu vrednost koja je utvrđena tokom proizvodnje.

Može se uređivati šrafcigerom, tačnije može se podešavati kolika će biti otpornost. Najveća mana je u tome što kratko traju i mogu da pregore. Ali, ove komponente su jeftine, lako se nabavljaju i možete ih lako zameniti.

Sastavni su deo većine aparata, i možete ih koristiti u većini električnih sklopova.

 

Reostat

 

Reostati su najozbiljnija vrsta potenciometra. Za razliku od srodnih uređaja, reostati služe da upravljaju proticanjem struje kroz njih. Predstavljaju otpornik sa dve veze koja im omogućava da proizvedu bilo koji nivo otpornosti.

Najveća razlika između reostata i potenciometra je u tome kako su sastavljeni. Potenciometar nije pravljen da provodi struju koliko da je usmerava - reostat jeste. Reostat je sastavljen od centralnog dela od keramike, otpornika obavijenog žicom, i kućištem u kome se ceo sklop nalazi.

Može imati i više ulaza. Reostat služi da se kroz njega kao čitav element provodi struja. Dakle, reostat ne možete kontrolisati ili njime upravljati kao što je to moguće sa potenciometrom. On je element kroz koji se provodi struja i to mu je glavna namena.

To su sve elementi koje možete koristiti. Sada dozvolite da vas upoznamo sa našom ponudom.

 

Modeli u našoj ponudi

 

Kod nas možete pronaći sledeće otpornike:


Što se tiče promenljivih otpornika, imamo posebne trimer potenciometre i potenciometre. U prvu grupu spadaju:


U drugu grupu spadaju:


Sa ovim ste kompletno spremni za rad. Ostaje samo da nabavite šta vama treba.

 

Potenciometri prodaja

 

Elektrotehnika je fascinantna stvar. Na sreću ili žalost, potrebno je određeno naučno znanje da se njome bavite. Ipak, taj duh u čoveku koji ga tera da istražuje ne može da miruje.

Proučite osnovne komponente i počnite da koriste promenljive otpornike. Kada je učenje zabava progres može biti jedina nagrada.