Šta je osciloskop - princip rada

osciloskop princip rada

 

Tehnika je prisutna svugde oko nas. I što je još bitnije, sve je postavljeno u vidu sistema koji je svaki dan sve više digitalniji. Zavisnost mašina od mogućnosti da se njihova merenja i svrhe prebaci na računar ili saobraća sa njim postala je ogromna.

Tako, nastao je poseban sloj uređaja koje nisu preterano popularan, ali su krajnje neophodni. Unutar tog sloja, nalazi se i osciloskop. Princip rada osciloskopa zasniva se na mogućnosti očitavanja električnih signala u uređajima.

Njegova glavna namena je da utvrđuje električne neregularnosti ili neregularnosti vezane za električnu energiju. Doduše, to nije brusilica i za njegovo funkcionisanje zahteva objašnjenje tehničke prirode.

 

Osciloskop princip rada


Osciloskop je uređaj za testiranje električne energije. Prikazuje napon električnog signala kroz vreme, sa voltažom i vremenom prikazanim kao x i y ose, pravilno kalibrisanih. Potom, rezultati testiranja se prikazuju grafički u vidu talasa, koji otkriva kakva je voltaža testiranih uređaja.

Otprilike, ovo sačinjava skoro svaki osciloskop. Cena ovih uređaja direktno je vezano za to koje funkcije još treba uređaj da ima.

Pored toga, osciloskop se može podesiti tako da se signali ponavljaju. Onda, oni se mogu prikazati u produženom obliku na ekranu. Takođe, sa jačim osciloskopima moguće je čak i “uslikati” ili prikazivati određeni događaj i ponavljati ga. S obzirom da osciloskopi mogu snimati i zvuk i vibraciju, namene ovog uređaja se sve više uvećavaju.

Upravo zbog toga na tržištu svako poslovanje može da se unapredi uz osciloskop. Prodaja osciloskopa, makar kod nas, i jeste diktirana potrebama našeg tržišta.

Zato, osciloskopi se koriste ne samo u inženjerstvu, naukama, medicini, telekomunikacijama, i auto industriji. Njihova glavna namena ostaje održavanje i provera ispravnosti električne opreme. Uz to, služi i za laboratorijska ispitivanja.

 

Rukovanje osciloskopom


Osciloskop radi na specifičan način, Naime, svaki osciloskop se sastoji iz četiri dela. Prema njima se određuje prednja strana uređaja, i tu se nalazi panel za upravljanje uređajem.

Na tom panelu nalaze se sledeće stvari. To su LCD ekran, vertikalna sekcija kontrola, horizontalna sekcija kontrola, i “trigger” sekcija kontrola.

Ekran, sada već standardizovan kao LCD, nekada je imao zamenu u CRT ekranu. Vrednost uređaja i njegova cena zavisiće od veličine displeja, kao i njegovih ostalih funkcija. One mogu uticati na to koliko su verno prikazni podaci i talasi koje uređaj očitava.

Vertikalna sekcija kontrola služi za podešavanje amplitude ili jačine prikazanog signala. Ovde se nalazi nekoliko kontrola kao što je palica za povećanje i smanjivanje voltaže, kontrole za kontrolisanje protoka elektriciteta, i glavni ulaz za sam instrument.

Horizontalna sekcija služi za usklađivanje intervala vremena ili “sweep-a”. Ovde se podešava kako će se električni signal meriti, u kom intervalu. U zavisnosti od specifikacija uređaja može biti različitih modova i načina merenja ovog intervala.

Trigger sekcija služi za započinjanje sweep-a. Ponovo u zavisnosti od toga kakav osciloskop imate, biće i različitih mogućnosti toga kako da restartujete sweep, ili ga podesite da se dešava u određenim intervalima. Takođe, moguće je da ćete imati više ulaza za različite instrumente.

Kad je u pitanju osciloskop, princip rada se ne menja nužno od samog uređaja. Doduše, treba napraviti tu podelu kada je u pitanju osciloskop, cena može izgledati visoko, ali ona je srazmerna povećanoj funkcionalnosti čitavog poslovanja.

Osciloskop, prodaja makar kada je u pitanju, ne mora izgledati kao najnužnija investicija. Ali svakako to postaje kada sagledate sve njegove primene.

 

Praktične primene osciloskopa

 

U redu, sada je bilo dosta tehničkih objašnjenja. Vreme je da pogledamo gde se osciloskop praktično može upotrebljavati.

Kada pogledate da to nije uređaj koje lice bez usmerenja mogu koristiti, postaje upitno kome treba osciloskop. Prodaja demistifikuje ovo, jer nema nijednog poslovanja koje se bavi proizvodnjom da mu ne treba osciloskop. Cena se onda meri prema potrebama tih industrija, gde onda postaje razumljiva.

Kako je ranije navedeno, osciloskop se najviše koristi za analiziranje i testiranje. Na prvom mestu, uređaj se koristi za promenu napona i voltaže. Prekidači, osigurači, bilo koji vid naprave za provod električne energije može biti testiran uređajem.

Međutim, osciloskopi mogu da analiziraju i digitalne signale za prenošenje podataka. Zato se koriste za testiranje i analizu vrste podataka kao što su USB, SCSI, Ethernet, Serial ATA, Fibre Channel, FireWire, Rapid I/O, InfiniBand, i Bluetooth.

Ako bismo išli još preciznije, osciloskopi se koriste za održavanje digitalne opreme za automobile, kao i infracrvenih kamera, i napredne tehnike kao što su NAS i QNAP uređaji. Takođe, toliko su precizni da mogu da utvrde i kvarove na otpornicima i kondenzatorima.

Kao posebna opcija, moguća si i specijalizovana merenja. Ovo se najčešće odnosi na laboratorijsko ispitivanje koje služi za unapređivanje električnih i elektronskih uređaja.

 

Prodaja Rohde & Schwarz osciloskopa


Kao posebne osciloskope izdvajamo Rohde & Schwarz osciloskope. Ovi, vrhunski osciloskopi nalaze se već godinama na tržištu.

Njihovi uređaji našli su primenu u gotovo svim granama industrije. Takođe, isto tako se koriste i u laboratorijskim ispitivanjima.

Jedino što vas deli od potpune sigurnosti ovakvog kvaliteta jeste da pozovete 011 36-29-000 i saznate koji će osciloskop najviše odgovarati vašem poslovanju. Nijedan uređaj nije skup ako će učiniti da poslovanje traje duže.