Šta su amper klešta PeakTech i čemu služe?

Za merenje naizmenične struje, snage i napona koriste se analogni i digitalni merni uređaji kao što su ampermetar, voltmetar, vatmetar i ommetar. Danas su svi ovi posebni instrumenti obično u sklopu jednog mernog uređaja koji se zove multimetar, ili unimer, i koji ima efikasnu sposobnost za razne vrste električnih merenja.

 

amper klesta

 

Šta je ampermetar?


Ampermetar je merni instrument namenjen određivanju jačine struje u amperima. Ovi instrumenti mogu biti analogni i digitalni. Prilikom merenja ampermetar se serijski povezuje u električno kolo gde se vrši merenje.
Ovo je jedna od mana ampermetra u odnosu na amper klesta, jer da bi ampermetar povezali sa električnim poljem i obavili potrebna merenja, neophodno je prvo prekinuti to strujno polje. Iz tog razloga osmišljen je specijalni instrument koji bezkontaktno, i bez razvezivanja mreže, može da bezbedno i sigurno vrši sva električna merenja.

 

Šta su amper klešta?


Isto kao i ampermetar, amper klesta, ili drugačije strujna klesta, služe za merenje jačine jednosmerne i naizmenične struje i napona. Ali za razliku od ampermetra, strujna klesta ne zahtevaju prekid strujnog kola radi obavljanja merenja.


Koristeći princip magnetne indukcije, ovi instrumenti se koriste tako što sa specijalnim mehanizmom na oprugu, koji podseća na klešta, obuhvataju jednim svojim delom provodnik i oko njega stvaraju krug (zatvorenu petlju) kroz koji se indukuje odgovarajuća elektromagnetna struja koja se potom meri.


Kompaktan dizajn i male dimenzije amper klesta omogućavaju da ovaj instrument pronađe svoju široku upotrebu kako u komercijalnoj tako i u industrijskoj sferi.

 

PeakTech amper klešta


PeakTech je jedan od najpoznatijih i napouzdanijih svetskih brendova kada je u pitanju proizvodnja mernih instrumenata za elektronske veličine. Ova nemačka kompanija prisutna je preko pola veka na svetskom tržištu, sa svojim proizvodima koji pronalaze široku primenu u elektronici, energetici, građevini, tehnologiji, kontroli kvaliteta i u svim vrstama laboratorijskih merenja.


Amper klesta ovog proizvođača nude i neka druga merenja, kao što je merenje otpornosti, frekvencije i kapaciteta, ali i true RMS merenje, tj. merenje efektivne vrednosti signala električne struje. U zavisnosti od modela, ova strujna klesta imaju i dodatne korisne opcije, kao što su Data HOLD, automatsko isključivanje, pozadinsko osvetljenje ekrana, bezkontaktni detektor napona i sl. HOLD taster omogućava da se merna vrednost na displeju zadrži i onda kad se klešta uklone sa žice. Ovo je veoma korisna funkcija ako se, na primer, vrše serijska merenja i beleže podaci.

 

Malo o modelima PeakTech amper klešta


Mikro Princ u svojoj ponudi ima više različitih modela PeakTech amper klesta, od osnovnih do onih sa naprednim funkcijama.


Jedan od osnovnih modela jeste Model 1610 koji pruža čitav niz funkcija uključujući i AC/DC merenja do 1.000 A, ali i merenja napona, otpora i frekvencije. Ovaj model ima LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem do 3.999 tačaka i nudi klešta koja se otvaraju do prečnika od 35 mm. Jednostavan je za upotrebu, otporan, pouzdan i siguran, te predstavlja savršen izbor za električare, tehničare na održavanju i sl. Model ima futrolu za bezbedan transport, ispitne sonde, temperaturne sonde i baterije.


Od naprednijih modela izdvajamo Model 1660 koji može da meri protok jednofazne i trofazne struje snage do 750 kW, a ima i mogućnost za true RMS merenje. Uz to koristi se i za merenje drugih elektronskih veličina – ACA, ACV, kVA, kVAR, kWh, ali i za faktor snage (Cosϕ), frekvenciju (Hz) i fazni ugao.


Pored mnogobrojnih mernih funkcija, ovaj uređaj nudi i PC interfejs za prikupljanje podataka putem USB-a, internu memoriju za snimanje podataka, kao i Data HOLD funkciju. Ima i LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem do 9.999 tačaka. Kućište je gumirano i veoma otporno na udarce, što znatno olakšava korišćenje i na nepristupačnim mestima, dok klešta imaju otvor prečnika do 55 mm.


Odnos cene i performansi, mnogi dodaci i merne funkcije, ovaj uređaj čine idealnim za svakodnevnu upotrebu u zanatstvu i industriji.

Strujna klesta predstavljaju veoma korisne i podesne elektronske uređaje za široku primenu u raznim delatnostima i situacijama. Kada je vaša bezbednost u pitanju treba napomenuti i tu činjenicu da su ovi uređaji, zapravo, najbezbedniji za korišćenje prilikom merenja jačine električne energije.