Vrste ispravljača i njihova primena

U pregledu elektrokomponenti, ispravljači su posebne komponente. Ključni su deo transformatora, a i sami su bitni za elektrotehniku budući da omogućavaju protok struje u okviru različitih strujnih kola.

Naravno, kao i sve drugo u elektrotehnici, njihova uloga i namena može biti zbunjujuća. To jeste, dok ne znate čemu one zapravo služe.

 

ispravljaci

 

Šta su ispravljači


Ispravljači napona i naponski adapteri, su posebni tipovi onoga što skupno nazivamo ispravljačima. Njihov posao je da naizmeničnu struju pretvaraju u jednosmernu struju i tako omoguće da se struja kreće dalje.

Većina ispravljača se sastoji iz nekoliko delova, a to su mrežni transformator, bloka ispravljačkih elemenata ili dioda, filtar ili filter za usmeravanje napona, i priključak za potrošač.

Kada sve ove elemente povežete, vi dobijete takav uređaj koji vam omogućava da naizmeničnu struju koju puštate u strujno kolo, “ispravljate” ili ujednačavate za dalji protok.

U praksi, to izgleda tako da kada pustite struju, ispravljač omogućava da se ta struja pretvara u struju određenog napona koji zatim prolazi u drugi deo uređaja ili komponente pod određenim naponom.

Ova tehnologija se najčešće upotrebljava kod transformatora u elektrodistribuciji. Tako, velike količine struje se mogu dostavljati u pojedinačna domaćinstva bez razlike u tome kolika je pojedinačna snaga struje.

Tome, ukratko, služe ispravljači. Naravno, nisu ni svi isti niti napravljeni na isti način.

 

Vrste ispravljača


Postoji nekoliko podela ispravljača. Najčešće, one zavise od toga gde ih kupujete, koliko se dobro razumete u njih, i za šta vam treba.

Međutim, negde je najpoštenije da ih podelimo prema voltaži, pa tako kod nas ispravljači napona i naponski adapteri se dele na sledeći način:


Ali, isto tako možete naći i specijalne ispravljače kao što su:


Uz to ove, komponente mogu biti jednofazne i trofazne. Jednofazni se sastoje iz jedne diode koja služi da “ispravlja” napon struje. Trofazni su oni koji koriste tri diode koje čine strujno kolo. Naravno, prosečni korisnik kada traže ispravljače, bez obzira da li su u pitanju naponski adapteri ili ispravljači napona, verovatno ovo sve već zna. Ipak, dobro je znati sve ove podele.

Dakle, to su ispravljači u našoj ponudi. Ipak, način na koji oni rade, uzrokovan je jednom drugom podelom. Ta podela odnosi se na to kako su napravljeni prema svrsi koju treba da vrše u okviru samih uređaja.


A dele se na polutalasne, punotalasne, i prenosne ispravljače.

 

Polutalasni ispravljači


Polutalasni ispravljač se sastoji od transformatora koji služi da napon mreže (obično 230V iz utičnice) spusti na niži napon. Tako, spaljivanje ili prekid rada komponenti se neće desiti, struja će biti spuštena na snagu od 12V, i uređaj će moći da radi dalje.

Može se reći i da je posao ispravljača da naizmenični napon pretvara u jednosmerni. To mora da bude tako jer sva elektronika od računara do telefona sve rade na ovoj vrsti napona.

Uz to, polutalasni ispravljač se sastoji od jedne diode i na izlazu se dobija samo jedna poluperioda. Obično, ceo ovakav sistem kod diode se sastoji od dva dela jednom pozitivnom i jednom negativnom. Za rad je bitan pozitivni, koji se dobija na izlazu, ili koji se koristi.

Nakon toga, tu je i punotalasni ispravljač

 

Punotalasni ispravljači

 

Osnovna razlika između polutalasnog i punotalasnog ispravljača jeste u broju dioda. Punotalasni ispravljač ima dve diode, koja omogućava da “nema rupa” u izlaznom naponu, kao što može biti slučaj kod polutalasnog ispravljača.

Probajmo da to objasnimo ovako. Punotalasni ispravljač je vezan za ono što nazivamo transformator. Kod transformatora postoji ono što je sekundara transformatora ili izlaz transformatora.

Kada je napon na sekundaru transformatora pozitivan, struju provodi prva dioda, a onda je druga dioda inverzno polarisana i ne provodi struju.

Kada je napon na sekundaru transformatora negativan, provodi druga dioda, dok je prva dioda inverzno polarisana. Dioda provodi struju samo kad je pozitivno polarisana, dok kad je inverzno onda ne provodi.

Znači naizmenično provodi jedna pa druga u zavisnosti od napona transformatora. Time, omogućava da različiti električni sistemi rade. Ostaje još Grecov spoj.

 

Grecov spoj 


Grecov spoj je primer punotalasnog ispravljača samo što se koriste 4 diode, čime se na izlazu dobija takođe konstantan napon. Dakle, očigledna mana je veći pad napona, dok je prednost što se koristi transformator sa manje navojaka, kao i diode sa manjim probojnim naponom.

Glavna razlika Grecovog spoja u odnosu na običan punotalasni ispravljač jeste sledeći. Običan punotalasni ispravljač ima tu manu da transformator mora da ima više namotaja i diode moraju da imaju veliki napon inverzne polarizacije.

Dok grecov spoj koristi transformator sa manje namotaja i diode sa manjim probojnim naponom. Svaka dioda ima pad napona, a pošto ih je kod Greca čeitri onda je on veći i veća je disipacija snage (gubici snage).

Običan punotalasni ispravljač na izlazu daje manji napon od Greca i on je u prednosti kad se traži manji napon, a u ostalim slučajevima je Grecov spoj bolji

 

Napravite svoj spoj


Sve što ostaje jeste da se uputite u našu radnju ili na naš webshop i kupite komponente koji vam trebaju. Nudimo sve komponente bili to ispravljači napona ili naponski adapteri.

Na kraju, sve zavisi od toga šta tačno želite da uradite i kakav uređaj pokušavate da napravite. Kako god da okrenete, naše komponente su visokog kvaliteta i omogućuju da dostignete optimalan performans.

Koristite najbolje da biste napravili najbolje.