Kondezatori

Kategorije proizvoda
 • Keramički kondezatori

  Keramički kondezatori kao izolacioni sloj koriste kao što im samo ime kaže keramiku. Odlikuju se velikom stabilnošću i zbog toga se koriste u visokofrekventnim kolima.

 • Keramički SMD kondezatori

  Keramički SMD kondezatori su najčešće korišćeni kondezatori danas iz razloga što su mali, bez olova i jednostavno se postavljaju na štampanu ploču. SMD kondezatori su isti kao i ostali keramički kondezatori ali umesto provodnika imaju metalizirane priključke na oba kraja.

 • Poliester kondenzatori

  Poliester kondenzatori imaju široku primenu zahvaljujući kapacitetu od 1nF do 15µF koji je dovoljno veliki uzimajući u obzir veličinu ovih kondezatora, radni napon ovih kondezatora kreće se od 50V do 1500V i proizvode se sa različitim tolerancijama: ±5%, ±10% i ±20%. Osim ovih karakteristika ovi kondezatori imaju visoku temperaturnu stabilnost i takođe povoljnu cenu. U ponudi imao poliester kondezatore sa radnim naponom od 100V i sa radnim naponom od 400V.

 • WIMA polipropilen kondezatori

  WIMA polipropilen kondezatori kao dielektrik koriste polipropilenski film dok se kapacitet ovih kondezatora kreće u opsegu od 100pF do 10µF. Jedna od prednosti ovih kondezatora je ta što radni napon može biti do 3000V. Tolerancija kondezatora koje imamo u ponudi je ±5%.

 • WIMA poliester metalizirani kondenzatori

  WIMA poliester metalizirani kondenzatori kao dielektrik koriste metalizirani papir. U ovoj grupi proizvoda možete pronaći MKS kondezatore različitih radnih napona i to od: 63V, 100V, 250V, 630V i 1000V.

 • CMKT poliester metalizirani kondenzatori

  U kategoriji CMKT poliester metalizirani kondenzatori se nalaze kondezatori čiji se radni napon kreće od 63V do 630V. Kapacitet kondezatora koje imamo u ponudi se kreće od 1nF do 4.7μF. Tolerancija se kreće od ±5% do ±10%.

 • CMKP polipropilen metalizirani kondenzatori

  Kondenzatori MKP polipropilen metalizirani iz ove kategorije imaju kapacitet od 10nF do 4.7µF. Radni napon kondezatora je od 275V do 1000V dok je tolerancija između ±10% i ±20%.

 • Tantal

  Tantal je metal koji je visoko otporan na koroziju kiselinama, na temperaturama ispod 150⁰C. Dobar je provodnik toplote i struje. Od komponenata u ponudi su tantal kondezatori i tantal SMD kondezatori.

 • Trimer kondenzatori

  Trimer kondenzatori su promenljivi kondezatori koji se skoro uvek montiraju direktno na štampanu ploču, tako da korisnik nema pristup njima i postavlja se tokom proizvodnje pomoću malog odvijača.

 • Elektrolitski kondezatori

  Elektrolitski kondezatori su kondezatori sa specifičnim polaritetom. Kada je spojen u jednosmerno strujno kolo mora se strogo poštovati pravilan polaritet. Za razliku od standardnih kondezatora, katoda elektrolitskih kondezatora sastoje se od elektrolita tj. od provodne tečnosti. U ovoj kategoriji možete pronaći elektrolitske kondezatore različitih radnih napona: 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V, 250V, 400V i 450V. Pored ovih kondezatora možete naći i elektrolitske SMD kondezatore i Gold Cap kondezatore.

 • Motorni kondenzatori

  Motorni kondenzator je električni kondezator koji preko jednog ili više namotaja menja struju jednofaznog naizmeničnog indukcionog motora i na taj način stvara rotirajuće magnetno polje. U ponudi imamo motorne kondezatore koji se povezuju preko kabla i preko AMP priključka. Kapacitet kondezatora se kreće od 1μF do 60μF sa radnim naponom od 450V.